Vykdomi projektai

 

EU flag logo mazasNuo 2017 m. sausio 1 d. Koalicija “Kaliu gyventi”, kartu su partneriais iš Lietuvoje, Latvijos ir Estijos, įgyvendina Europos Komisijos finansuojamą projektą „Narkotikų politikos poveikio vertinimas siekiant pokyčių Vidurio ir Rytų Europoje“, kurį administruoja “Eurazijos žalos mažinimo tinklas”. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti naują arba įgalinti egzistuojančią bendradarbiavimo platformą kiekvienoje iš Baltijos šalių tarp įstatymų leidėjų, teisėsaugos institucijų, visuomenės sveikatos ekspertų ir pilietinės visuomenės, siekiant atlikti narkotikų politikos vertinimą, keistis gerąja patirtimi ir skatinti skaidrų sprendimų priėmimą dėl nacionalinės narkotikų politikos formavimo.

advokacija_logo_pozityvas_sp

 

NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai daryti įtaką politikos formavimo procesams“. Koalicija  „Galiu gyventi“ (KGG) įgyvendino projektą „NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus“, kuris buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje. Šiuo metu projektas yra palaikomas KGG ištekliais.

 

 

FundItLogoRegioninis projektas „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį vykdo Eurazijos žalos mažinimo tinklas ir  finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarijaPagrindinis šio regioninio projekto dėmesys yra skiriamas AIDS epidemijai mažinti, stiprinant advokacinę veiklą dėl tvaraus narkotikų žalos mažinimo programų finansavimo, įtraukiant partnerius iš Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Tadžikistano, Baltarusijos ir Lietuvos.

 

GGlogotipas_160Nuo 2008 m. sausio Koalicija „Galiu gyventi“ iš Atviros Lietuvos fondo perėmė Atviros visuomenės instituto (AVI) tarptautinių visuomenės sveikatos seminarų logistikos administravimą. Seminarai skirti aktualioms labiausiai pažeidžiamų grupių visuomenės sveikatos problemoms spręsti. Seminarų temos: visuomenės sveikatos politika, medicinos etika, tuberkuliozės kontrolė, ŽIV/AIDS prevencija, narkotikų priklausomybės gydymas ir žalos mažinimas, psichikos sveikata, paliatyvioji slauga ir pan.

 

Įgyvendinti projektai

 

ungassUNGASS projektas: 2015 m. gruodžio mėn. –  2016 m. gegužės mėn. Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) įgyvendina projektą, skirtą pasiruošti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. UNGASS 2016  – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje. UNGASS vyks 2016 m. balandžio 19-21 d. Niujorke. 

 

„Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“
Koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) pradėjo įgyvendinti projektą „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“, kuris finansuojamas iš Europos ekonominës erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje.

Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija
Nuo 2011 m. kovo Koalicija „Galiu gyventi“ įgyvendina projektą “Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija”

Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime stiprinimas – tęsinys
Nuo 2011 m. birželio Koalicija „Galiu gyventi“, bendradarbiaudama su naujai išrinktu Lietuvos mokinių parlamentu, tęsia projekto
Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime vykdymą.

Teisinė pagalba narkotikų vartotojams.

Politikos formavimas dvejopos TB ir ŽIV infekcijos srityje (Integruoto TB ir ŽIV gydymo stebėsenos projekto II dalis).

Pirminės ir antrinės ŽIV prevencijos tarp išėjusių iš laisvės atėmimo vietų stiprinimas vietos lygmenyje.

„Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime stiprinimas“.

STEPS – dalyvavimo visuomenės sveikatos tiriamajame darbe stiprinimas (angl. Strengthening Engagement in Public Health Research).

 

TOP