ĮGYVENDINTI PROJEKTAI 

.

FundItLogoRegioninis projektas „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį vykdo Eurazijos žalos mažinimo tinklas ir  finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarijaPagrindinis šio regioninio projekto dėmesys yra skiriamas AIDS epidemijai mažinti, stiprinant advokacinę veiklą dėl tvaraus narkotikų žalos mažinimo programų finansavimo, įtraukiant partnerius iš Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Tadžikistano, Baltarusijos ir Lietuvos.

.

Be Safe Lab lenteleŽalo mažinimo informacinė palapinė „Saugi erdvė” 2017 m. apkeliavo tris muzikos festivalius: “Supynes” (birželio 30 – liepos 2 d.), „YAGA Gathering“ (rugpjūčio 3–7 d.) ir „LOFTAS Fest“ (rugsėjo 8-9 d.). Festivaliuose įrengtose edukacinėse palapinėse apsilankę renginių dalyviai galėjo gauti sveikatos specialistų konsultacijas apie psichoaktyvių medžiagų poveikį ir riziką, saugius lytinius santykius, savo blaivumą pasitikrinti alkotesteriais, nemokamai atlikti greitąjį ŽIV testą.

Ne bausti ir bauginti, o šviesti ir suteikti pagalbą – tokiu principu vadovaujasi edukacinė iniciatyva „Saugi erdvė“. „Palapinėje apsilankę žmonės dažniausiai domėjosi psichoaktyvių medžiagų maišymo poveikiu ir rizikomis, klausė ar Lietuvoje galima išsitirti psichoaktyvių medžiagų sudėtį ir grynumą”, – prisimena Girvydas Duoblys, koalicijos „Galiu gyventi“ atstovas.

.

,

advokacija_logo_pozityvas_sp

NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai daryti įtaką politikos formavimo procesams“. Koalicija  „Galiu gyventi“ (KGG) įgyvendino projektą „NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus“, kuris buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje. Šiuo metu projektas yra palaikomas KGG ištekliais.

 

.
ungassUNGASS projektas:
 2015 m. gruodžio mėn. –  2016 m. gegužės mėn. Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) įgyvendina projektą, skirtą pasiruošti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. UNGASS 2016  – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje. UNGASS vyks 2016 m. balandžio 19-21 d. Niujorke. 

.

.

GGlogotipas_160

2008-2017 m. Koalicija „Galiu gyventi“ iš Atviros Lietuvos fondo perėmė ir vykdė Atviros visuomenės instituto (AVI) tarptautinių visuomenės sveikatos seminarų logistikos administravimą. Seminarai skirti aktualioms labiausiai pažeidžiamų grupių visuomenės sveikatos problemoms spręsti. Seminarų temos: visuomenės sveikatos politika, medicinos etika, tuberkuliozės kontrolė, ŽIV/AIDS prevencija, narkotikų priklausomybės gydymas ir žalos mažinimas, psichikos sveikata, paliatyvioji slauga ir pan.

.

.

„Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“
Koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) pradėjo įgyvendinti projektą „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“, kuris finansuojamas iš Europos ekonominës erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje.

.

Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija
Nuo 2011 m. kovo Koalicija „Galiu gyventi“ įgyvendina projektą “Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija”

.

Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime stiprinimas – tęsinys
Nuo 2011 m. birželio Koalicija „Galiu gyventi“, bendradarbiaudama su naujai išrinktu Lietuvos mokinių parlamentu, tęsia projekto
Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime vykdymą.

.

Teisinė pagalba narkotikų vartotojams.

Politikos formavimas dvejopos TB ir ŽIV infekcijos srityje (Integruoto TB ir ŽIV gydymo stebėsenos projekto II dalis).

Pirminės ir antrinės ŽIV prevencijos tarp išėjusių iš laisvės atėmimo vietų stiprinimas vietos lygmenyje.

„Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime stiprinimas“.

STEPS – dalyvavimo visuomenės sveikatos tiriamajame darbe stiprinimas (angl. Strengthening Engagement in Public Health Research).

TOP