Nuo 2011 m. birželio Koalicija “Galiu Gyventi”, bendradarbiaudama su naujai išrinktu Lietuvos mokinių parlamentu, tęsia projekto “Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime” vykdymą.

Projektas: Jaunimo vaidmens narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime stiprinimas – tęsinys

Rėmėjai: Atviros visuomenės institutas

Partneris: Lietuvos mokinių parlamentas

Terminas: 2011 m. birželis – 2012 m. birželis

Projekto koordinatorius: Erika Matuizaitė; erika@osf.lt

 

Projekto tikslas – didinti jaunų žmonių sąmoningumą narkotikų klausimais, skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą, sprendžiant su narkotikais susijusius klausimus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.

 

Projekto uždaviniai:

· Užtikrinti psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės darbo grupės (toliau – Darbo grupė) veiklos tęstinumą naujai išrinktame Lietuvos mokinių parlamente (toliau – LMP), suburiant projekte dalyvauti norinčių LMP narių grupę (iki 15 žmonių); apmokant juos įvairiais narkotikų politikos ir interesų atstovavimo klausimais; padedant jiems suformuoti poziciją jaunimo narkotikų kontrolės klausimais;

· Skatinti jaunimo dalyvavimą narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime vietos lygmenyje, įtraukti daugiau jaunų žmonių iš skirtingų geografinių vietovių, surengiant 4 „bendraamžis bendraamžiui“ susitikimus skirtingose šalies savivaldybėse su mokinių savivaldų atstovais;

· Susipažinti su geromis praktikomis, kaip gerinti jaunimo dalyvavimą narkotikų politikos formavime ir įgyvendinime, užmezgant kontaktus su panašiomis užsienio ir tarptautinėmis jaunimo organizacijomis, tarp jų su tarptautiniu jaunimo tinklu „Youth R.I.S.E.;

Projekto veiklos

· Iš naujai išrinktų LMP narių suburti iki 15 asmenų Darbo grupę

· Surengti 3 dviejų dienų mokymus narkotikų politikos ir susijusiais klausimais, įtraukiant pažintinius vizitus į narkotikų politiką Lietuvoje formuojančias ir įgyvendinančias institucijas, organizacijas, susitikimus su jų atstovais

· Surengti dviejų dienų Darbo grupės susitikimą grupės narių funkcijoms ir atsakomybėms apsibrėžti, aptarti tolesnius Darbo grupės veiklos planus, aptarti Darbo grupės poziciją dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009-2016 m. programos;

· Padėti Darbo grupės nariams rengti poziciją dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2009-2016 m. programos;

· Padėti Darbo grupės nariams jų kasdieniame darbe jaunimo narkotikų politikos klausimais: stebint narkotikų politikos vykdymą ir įgyvendinimą; keliant viešas diskusijas, formuojant pozicijas, platinant viešus laiškus, pranešimus spaudai ir pan. ;

· Surengti 4 „bendraamžis bendraamžiui“ susitikimus skirtingose Lietuvos savivaldybėse su vietos mokinių savivaldos atstovais;

· Užmegzti ryšius su panašiomis kitų šalių ir tarptautinėmis organizacijomis; sukurti kontaktų duomenų bazę;

· Užmegzti bendradarbiavimo ryšius su tarptautinių jaunimo tinklu „Youth R.I.S.E“, surengti 3 skype konferencijas su tinklo atstovais;

TOP