Nuo 2011 m. kovo Koalicija “Galiu Gyventi” įgyvendina projektą “Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija”

Projektas: Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija

Rėmėjai: Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) projekto biuras Baltijos šalims

Terminas: 2011 kovas– 2011 m. rugpjūtis

Projekto koordinatorius: Erika Matuizaitė; erika@osf.lt

Projekto tikslas – skatinti farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų programų Lietuvoje išlikimą bei plėtrą

Projekto uždaviniai

· Padidinti informuotumą ir žinias bei keisti neigiamas nuostatas apie farmakoterapiją bei adatų ir švirkštų programas tarp šių grupių:

o žiniasklaidos atstovų

o bažnyčios atstovų

o bendrosios visuomenės

· Pristatyti Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro projekto „ŽIV/AIDS prevencija ir gydymas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir nuteistųjų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2007 – 2010 m. rezultatus žiniasklaidos ir bažnyčios atstovams.

Projekto veiklos

· Susitikimai-diskusijos su:

o sveikatos, socialinėmis ir kriminalinėmis temomis rašančiais žurnalistais ir temų redaktoriais atskirose žiniasklaidos priemonių redakcijose

o Žurnalistų sąjungos vadovais

o katalikų bažnyčios atstovais

· Straipsnio apie žalos mažinimo programų plėtrą per paskutinius keletą metų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pasiekimus parengimas ir publikavimas.

TOP