Koalicija „Galiu gyventi“, reaguodama į LR Vyriausybės kanceliarijos kvietimą dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl bausmių vykdymo sistemos pamatinių principų bei skatinti diskusijos apie pažeidžiamų grupių įtraukimą į visuomenės gyvenimą skatinimą, pateikė savo įžvalgas ir pasiūlymus, kaip įkalinimo įstaigos turėtų užtikrinti socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą įkalintiems asmenims ( pasiūlymą pdf formatu galite peržiūrėti čia: 003_2017 Pasiulymai LRV del

2016 m. gruodžio 13 d. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pristatė studiją ,,Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problemos Lietuvoje”. Studijos tikslas: nustatyti, su kokiomis problemomis grąžinant skolas dažniausiai susiduria skurdą patiriantys žmonės; nustatyti ar įsiskolinimų grąžinimo tvarka sudaro realias sąlygas grąžinti skolas žmonėms, gaunantiems minimalias pajamas; išsiaiškinti sprendimus, palengvinančius skolų grąžinimą.

Asociacija Demetra vienijasi su Europos valstybėmis dėl ketvirtus metus organizuojamos Europos ŽIV testavimo savaitės, kuria siekiama informuoti apie ŽIV ištyrimo naudą ir paskatinti kuo daugiau žmonių atlikti ŽIV tyrimą. Iniciatyva kviečia susivienyti Europos visuomenę ir pagal galimybes vieną savaitę vykdyti veiklas, kad kuo daugiau asmenų sužinotų ŽIV statusą, o esant teigiamam tyrimo rezultatui laiku gautų

Primename, kad Koalicijos savanoriai teikia nemokamas pirmines teisines konsultacijas asmenims, susiduriantiems su priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų ir esantiems ŽIV rizikos grupėje. Konsultacijos teikiamos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Per metus mūsų savanoriai  suteikia apie 200 tokių konsultacijų!

Pasaulyje per metus yra išleidžiama 100 milijardų dolerių kovai su narkomanija, o narkotikų žalos mažinimui – 160 milijonų dolerių. Jeigu bent 10 % lėšų, skiriamų neveiksmingai bausmių sistemai, būtų nukreipiama į žalos mažinimo ir sveikatos paslaugas – galėtume padvigubinti ŽIV ir hepatito C prevencijos poreikį ir #Naloxone pagalba išgelbėti tūkstančius švirkščiamųjų narkotikų vartotojų nuo perdozavimo.

2016 m. rugsėjo 2 d. Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) paskelbė, kad Vokietija pažeidė žmogaus teises, nesudarydama sąlygų nuo heroino priklausomam asmeniui, patekusiam į laisvės atėmimo vietą, tęsti farmakoterapiją vaistiniais opioidais įkalinimo įstaigoje. 2008 metais už prekybą narkotinėmis medžiagomis suimtas ir Bavarijos regiono Kaišeimo miesto kalėjime Vokietijoje bausmę atliekantis vyras iki patekdamas į šią laisvės

VšĮ „Resetas“, atstovaujantis narkotikų vartotojų bendruomenės interesus , rugpjūčio viduryje mėnesį Vilniuje organizavo tarptautinę akciją „Padėkite, nebauskite!“.  Akcija vyko šalia Teisingumo ministerijos, o jos tikslas buvo atkreipti dėmesį  į aktualias problemas, susijusias su narkotikų dekriminalizacijos klausimais Lietuvoje.  Akcijos iniciatoriai ir organizatoriai paruošė paketą klausimų bei pasiūlymų, kurie buvo skirti Teisingumo ministrui bei oficialiai užregistravo juos

–      Viename savo interviu esate pasakęs, jog nėra nieko atgrasesnio už žmonių rūšiavimą? Įprasta rūšiuoti šiukšles į konteinerius… Kokiomis formomis pasireiškia žmonių rūšiavimas? Kai išgirdau Jūsų šūkį „Rūšiuokime, bet ne žmones“, prisiminiau, kad pats esu ne kartą apie tai kalbėjęs. Apie tai kalba ir žinomi pasaulio sociologai ir filosofai – Zygmuntas Baumanas, Philippe’as Arièsas, Michelis

Birželio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo renginį „Rūšiuokime, bet ne žmones“, kuris buvo skirtas pristatyti  projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“ rezultatus. Beveik 20 mėnesių trukęs projektas buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje ir advokatavo dėl didesnio ŽIV

Koalicijos „Galiu gyventi“ kvietimu  sveikatos ir žmogaus teisių srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurioje buvo dalintasi patirtimi bei aptarti konkretūs  pavyzdžiai, kaip sekasi bendradarbiauti su valstybės institucijomis, dalyvauti formuojant žmogaus teisėmis pagrįstą sveikatos politiką, siūlyti sprendimus ir stebėti jų rengimo procesą. Dauguma organizacijų teigė, kad susiduria su barjerais gaudami informaciją iš valstybės

TOP