Birželio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo renginį „Rūšiuokime, bet ne žmones“, kuris buvo skirtas pristatyti  projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“ rezultatus. Beveik 20 mėnesių trukęs projektas buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje ir advokatavo dėl didesnio ŽIV

Koalicijos „Galiu gyventi“ kvietimu  sveikatos ir žmogaus teisių srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurioje buvo dalintasi patirtimi bei aptarti konkretūs  pavyzdžiai, kaip sekasi bendradarbiauti su valstybės institucijomis, dalyvauti formuojant žmogaus teisėmis pagrįstą sveikatos politiką, siūlyti sprendimus ir stebėti jų rengimo procesą. Dauguma organizacijų teigė, kad susiduria su barjerais gaudami informaciją iš valstybės

Gegužės 5 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai susitiko su Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos atsakingais pareigūnais. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl konkrečių žingsnių siekiant, kad farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais būtų tęsiama įkalinimo įstaigose nuo opioidų priklausomiems asmenims, kurie tokį gydymą gavo laisvėje. Koalicijos „Galiu gyventi“ poziciją atstovavo Tarybos pirmininkė Raminta Štuikytė, administracijos

2015 m. sausio 22 d. narkotikų  vartotojų savitarpio pagalbos organizacija „Resetas“ ir Klaipėdos miesto buvusių bei esamų metadono programos dalyvių iniciatyvinė grupė susitiko su Klaipėdos priklausomybės ligų centro (KPLC) vadovu Liudu Andrikiu bei centro medicinos personalu. Susitikimo iniciatoriai išreiškė susirūpinimą dėl stipriai sumažėjusių gydymo farmakoterapiniais opioidiniais preparatais (metadono programos) apimčių KPLC. Šiuo metu šioje programoje

TOP