Remiantis humanizmo, tolerancijos, partnerystės principais ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms siekti efektyvaus priklausomybių ir susijusių problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo.

Koalicija “Galiu gyventi” yra nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija, siekianti efektyvaus priklausomybių ir susijusių problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo.

Vizija

Kryptingas, atviras ir konstruktyvus įvairių institucijų bei organizacijų, specialistų ir veiklių žmonių bendradarbiavimas, formuojant Lietuvoje priklausomybių ligų ir su jomis susijusių problemų politiką.

Misija

Remiantis humanizmo, tolerancijos, partnerystės principais ir pagarba žmogaus teisėms bei laisvėms siekti efektyvaus priklausomybių ligų ir susijusių problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo.

Tikslai

 • Mažinti kliūtis pažeidžiamoms grupėms kreiptis ir gauti sveikatos priežiūros, socialinę ir kitą pagalbą.
 • Siekti, kad sprendimus priimančios ir įgyvendinančios institucijos ir asmenys, tiesiogiai susiję su pažeidžiamosiomis grupėmis, suprastų šių grupių poreikius.
 • Mažinti pažeidžiamų asmenų stigmą ir diskriminavimą, formuojant visuomenės nuomonę.
 • Skatinti pažeidžiamųjų grupių integracijos ir resocializacijos sistemos ir jos įgyvendinimo mechanizmų kūrimą bei finansavimą.
 • Siekti efektyvaus žalos mažinimo principų nacionalinėje narkotikų kontrolės, narkomanijos ir ŽIV/AIDS prevencijos politikoje įgyvendinimo ir užtikrinimo.
 • Stiprinti savo narių gebėjimus, pažeidžiamųjų grupių saviorganizaciją ir aktyvų dalyvavimą sprendimų priėmime.

Pagrindinės Koalicijos veiklos

 • Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę.
 • Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ligų ir su jomis susijusias problemas.
 • Atlieka tyrimus priklausomybių ligų ir su jomis susijusiose srityse.
 • Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas.
 • Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybių ligas ir su jomis susijusias problemas.

Pažeidžiamosios visuomenės grupės

Visuomenės grupės, neretai gyvenančios socialinės atskirties sąlygomis: psichoaktyvių medžiagų vartotojai – atsisakiusieji vartojimo, aktyviai vartojantys ar dalyvaujantys gydymo programose, užsikrėtusieji ŽIV ir sergantieji AIDS, sekso paslaugų teikėjai, asmenys laisvės atėmimo vietose ir iš jų išėjusieji.

2021 m. veiklos ataskaitą skaitykite čia

2020 m. veiklos ataskaitą skaitykite čia

2019 m. veiklos ataskaitą skaitykite čia

2018 m. veiklos ataskaitą skaitykite čia

2017 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2016 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2015 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2014 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2013 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2012 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2011 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2010 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2009 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2008 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2007 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2006 metų veiklos ataskaitą skaitykite čia

2021 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2020 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia čia

2019 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2018 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2017 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2016 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2015 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2014 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2013 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2012 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2011 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2010 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2009 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2008 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2007 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

2006 m. balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą rasite čia

TOP