UNGASS projektas

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ (KGG) kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) įgyvendina projektą, skirtą pasiruošti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. UNGASS 2016  – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje. UNGASS vyks 2016 m. balandžio 19-21 d. Niujorke.

Projekto trukmė: nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gegužės mėn.

Projekto tikslas: nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės įsitraukimas į UNGASS pasiruošimo procesus.

Projekto veiklos:

  • ataskaitos apie Lietuvos narkotikų politiką parengimas;
  • nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės susitikimas, skirtas pristatyti UNGASS ir aptarti tolimesnį bendradarbiavimą;
  • susitikimo su valdžios atstovais dėl Lietuvos pasiruošimo UNGASS nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis inicijavimas;
  • kitos su projekto tikslais susijusios veiklos.

Daugiau informacijos apie UNGASS: http://www.unodc.org/ungass2016/

ehrn logo

TOP