Nauja UNAIDS (Jungtinių Tautų AIDS agentūros) ataskaita „Nežalok: sveikata, žmogaus teisės ir asmenys, kurie vartoja narkotikus“ teigia, kad nepakankama žalos mažinimo programų aprėptis ir viešoji politika, kuri kriminalizuoja bei marginalizuoja asmenis, kurie vartoja narkotikus švirkščiamuoju būdu, trukdo sumažinti naujų ŽIV infekcijos atvejų skaičių. Ši ataskaita buvo paskelbta 2016 m. balandžio 15 d., rengiantis JT Generalinės

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioji sesija narkotikų klausimais (UNGASS 2016) vyks šių metų balandžio 19-21 d. Niujorke, JAV. UNGASS 2016 – ypatingą reikšmę turintis renginys, kurio metu po aštuoniolikos metų pertraukos Jungtinės Tautos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politiką pasaulyje. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu, tęsdami valstybės pasiruošimą UNGASS

„Mes labai apgailestaujame, kad UNGASS baigiamajame dokumente nekalbama apie mirties bausmės panaikinimą. Mes reiškiame tvirtą nepritarimą mirties bausmei už nusikaltimus susijusius su narkotinėmis medžiagomis visais atvejais ir manome, kad mirties bausmė kenkia žmogaus orumui, o klaidingai paskirta tokia bausmė yra neištaisoma klaida“ – pasibaigus Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (CND) sesijai savo pranešime teigė Europos

2016 m. kovo 14-22 dienomis Vienoje įvyko 59-toji Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (CND) sesija. Net kelios dienos buvo skirtos specialiam pasirengimui balandžio 19-21 dienomis Niujorke vyksiančiai Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (UNGASS). Vienoje JT valstybės narės diskutavo dėl baigiamojo UNGASS dokumento varianto, kuris bus svarstomas UNGASS. Derybas apsunkino tokių valstybių kaip

Artėjant Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiai sesijai narkotikų klausimais (UNGASS, 2016 m. balandžio 19-21 d.) Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija “Galiu gyventi” kartu su Lietuvos Teisės institutu bei Eurazijos žalos mažinimo tinklu vasario 29 d. organizavo apskrito stalo diskusiją “Lietuva ir UNGASS: pasaulis sieks reformų narkotikų politikos srityje, o kokiu keliu pasuks Lietuva?”. Renginys buvo

Lietuva viena iš lyderių pagal įkalintų žmonių skaičių Europos Sąjungoje. Tai, kad baudžiamoji politika mūsų šalyje yra labai griežta teigia ir mokslininkai, ir kriminologai, pavieniai politikai bei atviros visuomenės atstovai.  Tarptautinėms organizacijoms, dirbančioms žmogaus teisių srityje ir nevyriausybinėms organizacijoms kelia nerimą tai, kad Lietuvoje neproporcingai didelis narkotikus vartojančių asmenų kriminalizavimas už smulkius su narkotikų vartojimu

Jurga Poškevičiūtė, Koalicijos „Galiu gyventi“ administracijos direktorė Pasaulis sieks reformų narkotikų politikos srityje, o kokiu keliu pasuks Lietuva? Artėja Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos speciali sesija narkotikų klausimais (UNGASS). Tai vienas svarbiausių renginių, kuriame Jungtinės Tautos po aštuoniolikos metų pertraukos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politikos veiksmingumą pasaulyje. Dauguma valstybių pripažįsta, kad karas prieš narkotikus pralaimėtas,

Gruodžio 16 dieną Koalicija “Galiu gyventi” kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) organizavo seminarą-diskusiją „Lietuva ir UNGASS: ar atsakingai formuojame ir įgyvendiname narkotikų politiką Lietuvoje?“ įgyvendinant projektą skirtą pasiruošimui Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. Renginyje dalyvavo pilietinės visuomenės atstovai, kurie buvo supažindinti su narkotikų politika pasaulyje ir Europos Sąjungoje, kokios

Pasauliui (ir Lietuvai) rengiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais 2016 m. balandį, kviečiame pilietinės visuomenės organizacijas įsitraukti į šį procesą, sužinoti daugiau apie narkotikų politikos formavimą pasaulyje ir Lietuvoje, aptarti Lietuvai aktualias problemas. Ta proga gruodžio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) organizuoja seminarą-diskusiją, kurios

„Apsaugoti visuomenės sveikatą yra teisėtas tikslas, tačiau nustatyti baudžiamąsias priemones už narkotikų vartojimą ir disponavimą asmeninėms reikmėms nėra nei būtina, nei proporcinga priemonė. Priešingai, baudimas blogina paveiktų žmonių elgseną, sveikatos būklę ir socialines sąlygas“, – teigiama Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro (UNODC) aiškinamajame dokumente, kurį biuras ketino oficialiai paskelbti per Pasaulinę narkotikų žalos

TOP