UNGASS 2016 jau įvyko. Kas toliau?

/ 2016-05-10 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos

Po pilietinės visuomenės ilgai lauktos JT Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos narkotikų klausimais diskusijos apie pasaulio narkotikų politikos reformas tik įsibėgėja. Iš sesijos tikėtasi realių pokyčių, nes iki šiol vykdyta pasaulio narkotikų politika nepasiekė tikslų. Tačiau jau pirmąją sesijos dieną buvo jaučiamas didelis nusivylimas, kuomet UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas buvo priimtas jau per sesijos atidarymą.

Balandžio 19-21 d. Niujorke, JAV po 18 metų pertraukos įvyko Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioji sesija narkotikų klausimais (UNGASS 2016).

Po tarptautinės pilietinės visuomenės ilgai lauktos ir daug pasiruošimo pareikalavusios sesijos diskusijos apie pasaulio narkotikų politikos reformas tik įsibėgėja. Pilietinė visuomenė iš sesijos tikėjosi realių pokyčių, nes iki šiol vykdyta pasaulio narkotikų politika nepasiekė tikslų: nepaisant milžiniškų investicijų į narkotikų kontrolę, jų vartojimas didėja, o mokslu pagrįstos veiksmingos į visuomenės sveikatą orientuotos priemonės vis dar neproporcingai mažai plėtojamos. Jau pirmąją sesijos dieną buvo jaučiamas didelis nusivylimas UNGASS 2016, kuomet jau per sesijos atidarymą buvo priimtas UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas. Pilietinė visuomenė išreiškė didelį susirūpinimą, kad diskusijos vyko tik po baigiamojo dokumento priėmimo, taip atimant bet kokią galimybę jį koreguoti. “Human Rights Watch” atstovas Diederik Lohman UNGASS 2016 pavadino “praleista galimybe”.

UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas (anglų k.) – https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/77/PDF/V1601777.pdf?OpenElement

UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas – tai konsensuso principu visų Jungtinių Tautų valstybių narių priimtas rekomendacinis dokumentas, apimantis pagrindines narkotikų politikos temas – “narkotikai ir sveikata”, “narkotikai ir nusikalstamumas”, “alternatyvus vystymasis”, “nauji iššūkiai, pavojai ir realijos” ir “narkotikai ir žmogaus teisės”. Pilietinė visuomenė (dalyvavo ir atstovai iš dviejų Lietuvos nevyriausybinių organizacijų: Koalicijos „Galiu gyventi“ bei Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos) ypač aktyviai dalyvavo diskusijose ir ragino valstybes nares į baigiamąjį dokumentą įtraukti mirties bausmės panaikinimą už nusikaltimus susijusius su narkotinėmis medžiagos. Tačiau keleto valstybių (Rusijos, Tailando, Kinijos) kategoriškas nusistatymas prieš tokią žmogaus teises ginančią normą užkirto kelią šiai nuostatai patekti į galutinį tekstą. Savo ruožtu Europos Sąjunga su nemažu būriu kitų valstybių parengė atskirą pareiškimą, kuriame ginama prigimtinė žmogaus teisė – teisė į gyvybę, taip pasmerkiant mirties bausmę už nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis. Užsienio žiniasklaida cituoja Tarptautinio ŽIV/AIDS alianso atstovės Susie McLean žodžius: “Kuomet pirmenybė teikiama visiškam narkotinių medžiagų vartojimo išnaikinimui, o ne ligų profilaktikai ir žmogaus teisių gynimui – tai pavojinga ir iškreipta fantazija. Tokia iliuzija atsispindėjo ir ankstesnėse narkotikų politikos nuostatose ir buvo neįtikėtinai nesėkminga. Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) duomenys rodo, kad nelegalių narkotinių medžiagų vartojimas vis tiek toliau didėja.“

Europos Sąjungos valstybės narės taip pat aktyviai siekė, kad baigiamajame dokumente atsirastų terminas “žalos mažinimas” . Deja, buvo tam prieštaraujančių šalių, todėl ir šito nepasiekta. Nors ir jaučiamas didelis nusivylimas, vilčių teikia tai, kad dokumente aiškiai įvardijama būtinybė užtikrinti adatų-švirkštų keitimo programų bei gydymo vaistiniais opioidiniais preparatais prieinamumą narkotikus vartotojantiems asmenims.

Kyla klausimas, ar UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas paskatins JT valstybes nares peržiūrėti savo nacionalines narkotikų politikos strategijas. Ar galima tikėtis narkotikų politikos reformų, kurios būtų pagrįstos per pastarąjį dešimtmetį sukauptais mokslo įrodymais, kurie aiškiai teigia, kad į sveikatą orientuotos intervencijos narkotikų politikoje yra veiksmingos, bet joms vis dar neskiriamas reikiamas dėmesys? Vienareikšmio atsakymo nėra, nes noras siekti reformų priklausys nuo individualios valstybės valdžios valios bei nevyriausybinių organizacijų aktyvios veiklos, advokataujant už pažangias narkotikų politikos reformas. UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas taps įrankiu (deja, ne tokiu stipriu, kaip tikėtasi), sprendėjams ir pilietinei visuomenei siekiant pokyčių.

Kita galimybė diskutuoti apie globalią narkotikų politiką bus 2019 metais, kuomet bus peržiūrimas Jungtinių Tautų veiksmų planas dėl narkotikų politikos.

UNGASS 2016 baigiamasis dokumentas (anglų k.) – https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V16/017/77/PDF/V1601777.pdf?OpenElement

Tagged under:
TOP