Tarptautinė pilietinė visuomenė pasisako už efektyvią ir skaidrią narkotikų politiką

/ 2016-04-05 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos

2016 m. kovo 14-22 dienomis Vienoje įvyko 59-toji Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (CND) sesija. Net kelios dienos buvo skirtos specialiam pasirengimui balandžio 19-21 dienomis Niujorke vyksiančiai Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (UNGASS).

Vienoje JT valstybės narės diskutavo dėl baigiamojo UNGASS dokumento varianto, kuris bus svarstomas UNGASS. Derybas apsunkino tokių valstybių kaip Rusija ir Tailandas griežtas ir jokiais moksliniais įrodymais nepagrįstas požiūris prieš narkotikų žalos mažinimą ir mirties bausmės panaikinimą už nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis.

Koalicija “Galiu gyventi” kartu su Latvijos narkotikų vartotojų bendruomene, Eurazijos žalos mažinimo tinklu bei Europos AIDS gydymo grupe išreiškė didelį susirūpinimą dėl baigiamojo UNGASS dokumento ir kritikavo valstybes dėl nepakankamo nevyriausybinių organizacijų įtraukimo nacionaliniu lygmeniu rengiantis UNGASS. Pranešime teigiama, kad baigiamajame UNGASS dokumente turi būti užtikrintas efektyvus pilietinės visuomenės įsitraukimas formuojant skaidrią narkotikų politiką. Išreikštas didelis susirūpinimas dėl tinkamai subalansuotos ir į visuomenės sveikatą nukreiptos narkotikų politikos nebuvimo, o Europoje bei Centrinėje Azijoje vis dar trūksta balanso tarp narkotinių medžiagų pasiūlos bei paklausos mažinimo.

Koaliciją “Galiu gyventi” Vienoje atstovavusi teisinių veiklų koordinatorė Laura Bliujienė džiaugiasi, kad Jungtinių Tautų valstybės narės turėjo progą išgirsti faktą, jog Lietuva yra vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, kurioje farmakoterapija vaistiniais opiodais vis dar nėra prieinamas laisvės atėmimo vietose, o tokį gydymą laisvėjegaunančiam ir į laisvės atėmimo vietą patekusiam asmeniui, gydymas staiga nutraukiamas, sukeliant aštrias neigiamas pasekmes sveikatai.

Su visu pranešimu galite susipažinti čia.

CND-banner

Tagged under:
TOP