Europos Sąjunga reiškia didelį susirūpinimą baigiamuoju UNGASS dokumentu

/ 2016-04-05 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos

„Mes labai apgailestaujame, kad UNGASS baigiamajame dokumente nekalbama apie mirties bausmės panaikinimą. Mes reiškiame tvirtą nepritarimą mirties bausmei už nusikaltimus susijusius su narkotinėmis medžiagomis visais atvejais ir manome, kad mirties bausmė kenkia žmogaus orumui, o klaidingai paskirta tokia bausmė yra neištaisoma klaida“ – pasibaigus Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (CND) sesijai savo pranešime teigė Europos Sąjungos valstybės narės kartu su Šveicarija, Serbija, Argentina, Kolumbija, Kanada, Meksika, Kosta Riku ir Turkija.

Po 2016 m. kovo 14-22 dienomis Vienoje vykusios 59-tosios CND sesijos, valstybės narės priėmė baigiamąjį UNGASS (Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioji sesija narkotikų klausimais) dokumentą. Dokumentas priimtas konsensuso principu, tai reiškia, kad jam turi pritarti išimtinai visos Jungtinių Tautų valstybės narės.

Minėtame atskirame ES ir kitų valstybių pareiškime visos Jungtinių Tautų valstybės narės raginamos gerbti tarptautinius minimalius standartus dėl mirties bausmės taikymo ir nustatyti moratoriumą mirties bausmei už nusikaltimus susijusius su narkotinėmis medžiagomis.

BAIGIAMASIS UNGASS DOKUMENTAS

Tagged under:
TOP