Druskininkuose įvyko pirmasis praktinis seminaras kuriame projekto dalyviai – nevyriausybinių organziacijų atstovai buvo supažindinti su advokacijos sąvokomis bei jų specifika žmogaus teisių kontekste. Nevyriausybinių organizacijų atstovams buvo pristatyti pagrindiniai advokacijos įrankiai bei jų metodų įvairovė, žmogaus teisių aktualijos ir ŽT advokacijos iššūkiai bei galimybės Lietuvoje. Įvadiniame seminare taip pat buvo praktiniai užsiėmimai grupėse, kurių metu

Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo šviečiamąją diskusiją „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Renginys buvo skirtas Visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su priklausomybių ligomis sergančiais žmonėmis. Dalyviai liko susisdomėję diskusija ir joje pristatytomis temomis. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios

TOP