Naktinis gyvenimas – neatsiejama šiuolaikinių miestų politikos dalis, apimanti daug paslaugų, kurios atveria galimybes bendrauti, atsipalaiduoti, ir pritraukianti daug lankytojų. Daugelio šalių didžiuosiuose miestuose, ypač sostinėse, imamasi priemonių, padedančių užtikrinti bei stiprinti ne tik pramogų kokybę, bet ir kitus naktinės ekonomikos prioritetus – sveikatą bei saugumą. Vertinant visuomenės pokyčius, gerąsias patirtis, siekiant suprasti šiuolaikines tendencijas

Planuojant atsaką į ŽIV Lietuvoje, didžiausia spraga – asmenų, kuriems jau nustatytas ŽIV, integravimas į gydymą. Nors ŽIV ligos gydymas, trunkantis visą gyvenimą, yra valstybės finansuojamas, tačiau gydosi mažiau nei 30 proc. ŽIV užsikrėtusių asmenų. Ir gydytojai, ir pacientai, ir NVO vieningai teigia, kad integruojant asmenis į gydymą labai trūksta socialinės pagalbos. Tokia pagalba ypač

Žymos:

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras skelbia, kad šiemet išaiškinti 168 nauji ŽIV infekcijos atvejai. Daugiau nei trečdalis jų (38,7 proc.) nustatyta tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Daugiau informacijos: http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/siemet-isaiskinti-168-nauji-ziv-infekcijos-atvejai  

Žymos: ,

Mūsų partneriai ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija “Demetra” pristato ilgai lauktą atnaujintą savo internetinę svetainę www.demetra.lt, kurioje nuo šiol lengvai rasite visą reikalingą ir naujausią su asociacijos veikla susijusią informaciją. Asociacija Demetra teikia šias paslaugas: Nemokamas ir anonimiškas ŽIV ištyrimas; Pagalba žmonėms, gyvenantiems su ŽIV, ir jų artimiesiems; Prevencinė – šviečiamoji veikla; Žemo

Žymos: ,

Koalicija “Galiu gyventi” tapo Tarptautinio narkotikų politikos konsorciumo (International Drug Policy Consortium, IDPC) nare! Šis globalus tinklas švenčia savo gyvavimo dešimtmetį ir vienija net 154 NVO iš viso pasaulio. IDPC skatina ir pasisako už objektyvią ir atvirą diskusiją dėl veiksmingos ir kryptingos narkotikų politikos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, siekia mokslu pagrįstos narkotikų politikos ir veiksmingo narkotinių žalos mažinimo.

Liepos 7-11 d. penki Koalicijos nariai bei administracija (Aušra Širvinskienė, Rita Krikščiukaitytė, Aleksandras Slatvickis, Girvydas Duoblys ir Laura Bliujienė) lankėsi Moldovoje. Stažuotės tikslas – aplankyti NVO, kurios jau seniai įdiegė pažangesnę nei Lietuvoje praktiką dėl ŽIV prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Moldova pasirinkta dėl to, kad ji jau nuo 2005 m. organizuoja žalos mažinimo, farmakoterapijos

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė išvadas apie ataskaitą dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus. Minėtą ataskaitą parengė ir praėjusį mėnesį JT Komitete pristatė Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovai. Šviežiai pateiktose JT Komiteto išvadose aiški rekomendacija dėl pakaitinio gydymo plėtros ir ŽIV/kitų

TOP