Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai lankėsi Moldovoje

/ 2014-07-16 / Publikacijos kategorija: Naujienos, Uncategorized

Liepos 7-11 d. penki Koalicijos nariai bei administracija (Aušra Širvinskienė, Rita Krikščiukaitytė, Aleksandras Slatvickis, Girvydas Duoblys ir Laura Bliujienė) lankėsi Moldovoje. Stažuotės tikslas – aplankyti NVO, kurios jau seniai įdiegė pažangesnę nei Lietuvoje praktiką dėl ŽIV prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Moldova pasirinkta dėl to, kad ji jau nuo 2005 m. organizuoja žalos mažinimo, farmakoterapijos vaistiniais opioidiniais preparatais, psichosocialines paslaugas laisvės atėmimo vietose. Teikiant paslaugas priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų laisvės atėmimo vietose Moldovoje ypatingai svarbų vaidmenį atlieka NVO. Vizito metu aplankytos 4 NVO, Pataisos namai, Respublikinis dispancerinis narkologijos centras, Socialinis centras ŽIV paveiktiems asmenims.

TOP