Siekdama užtikrinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje ir įgyvendinti Europos Komisijos parengto Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių ŽIV/AIDS veiksmų plano 2014–2016 metams nuostatas, Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė šį mėnesį patvirtino ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2017 metų veiksmų planą bei pavedė kontroliuoti vykdymą viceministrui pagal veiklos sritį. Dokumentas  

Bendruomenių atstovų delegacija prie Globalaus fondo valdybos kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu inicijavo ir organizavo konsultacinę darbinę sesiją liepos 12-13 dienomis Moldovoje, kurioje iš Lietuvos dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė. Renginys buvo skirtas bendruomenių ir pilietinės visuomenės atstovams iš Rytų Europos ir Centrinės Azijos regionų. Daugiau nei 45 dalyviai iš minėtų regionų

Koalicijos iniciatyva šį savaitgalį vyko šviečiamasis-informacinis seminaras „Narkotikų vartotojų dekriminalizavimas: tikslų, sąvokų ir esamos situacijos aptarimas“. Renginio tikslas buvo supažindinti Koalicijos narius su užsienio šalių praktika pereinant nuo kriminalizuojančio požiūrio narkotikus vartojančių asmenų atžvilgiu prie požiūrio, kuris akcentuoja visuomenės sveikatą. Aptarti visuomenės sveikatos argumentai už ir prieš mažesnį kriminalizavimą, siekiant priartinti sveikatos ir socialinę pagalbą

Tarptautinė žalos mažinimo organizacija (International Harm Reduction) pradeda kampaniją „10 by 20“. Jos tikslas paskatinti šalių vyriausybes 10 proc.  nuo  šiuo metu skiriamų lėšų karui su narkotikais, nukreipti  į žalos mažinimo programų įnicijavimą ir įgyvendinimą. Tarptautinė kampanija pristatyta šią savaitę Komisijos narkotikų klausimais susitikime Vienoje. Teigiama, kad vyriausybės kasmet išleidžia daugiau kaip 100 mlrd. JAV

TOP