Lietuva valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityse formuoja, vadovaudamasi Jungtinių Tautų, Pasaulio Sveikatos organizacijos konvencijomis, Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija, Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų planais ir kitais Europos Sąjungos teisės aktais bei dokumentais, Europos chartija dėl alkoholio kontrolės, Europos Tarybos Pompidou grupės, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro bei įvairių tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijoje (2013–2020 m.) numatoma, kad pagrindinis dėmesys bus skiriamas šioms narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politikos sritims – narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimui, valstybių bendrų veiksmų koordinavimui, tarptautiniam bendradarbiavimui, mokslinių tyrimų, stebėsenos bei vertinimo vykdymui.

Čia pateikiama aktuali medžiaga, susijusi su pateikta tema:

 

TOP