Žemo slenksčio paslaugų teikimo tikslas – sumažinti su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslui bei rizikinga elgsena susijusį infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui.

Lietuva viena pirmesniųjų Europoje ir pirmoji Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje (mažinant nusikalstamumą, stabdant kraujo būdu plintančių ligų, tokių kaip ŽIV, hepatitai B ir C, plitimą). Šių programų įgyvendinimas ir plėtra Lietuvoje teigiamai paveikė ne tik priklausomybių politiką, bet ir nemažai prisidėjo prie sveikatos politikos modernizavimo, sveikatos priežiūros sistemos „humanizavimo“ pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu.

Čia pateikiama aktuali medžiaga, susijusi su pateikta tema:

TOP