Remiantis tarptautinėmis normomis nustatyta, jog Lietuvoje vis dar pažeidžiamos infekuotųjų bei sergančiųjų AIDS ir priklausomų nuo narkotikų ligonių teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, nėra pilnai užtikrinta teisė į nemokamą sveikatos priežiūrą, nors įstatymuose tokia teisė ir yra deklaruojama, įstatymuose neatsispindi vaikų ir paauglių, sergančių priklausomybės ligomis, teisė į atskirą nuo suaugusiųjų sveikatos priežiūrą. Kyla problemų realiai taikant baudžiamuosius ir administracinius įstatymus, numatančius atsakomybę už narkotikų vartojimą bei laikymą.

Čia pateikiama aktuali medžiaga, susijusi su pateikta tema:

 

TOP