Dažniausiai užduodami klausimai su priklausomybių problema susiduriančioms pažeidžiamosios asmenų grupėms": kokias turi teises skolininkas, susidūręs su anstolių veikla ? ar galima turimą skolą pakeisti viešaisiais darbais ? kokia yra vaistinių preparatų vartojimo tvarka bei kiti aktualūs klausimai ir atsakymai čia.

Koalicija „Galiu gyventi“ parengė leidinį, kuriame pateikiama teisinė informacija ir patarimai specialistams, savo kasdienėje veikloje tiesiogiai dirbantiems su priklausomybę turinčiais asmenimis. Priklausomybės ligomis sergantys asmenys labai dažnai susiduria su skolų išieškojimu bei šią prievolę valstybėje vykdančiais antstoliais, todėl leidinyje pateikiama teisinė informacija bei patarimai, kurie padės sklandžiau ir produktyviau bendradarbiauti su antstoliais. Tikimės, kad šis leidinys taps neatsiejamu kiekvieno socialinio darbuotojo (specialisto) darbo įrankiu, o pateikti teoriniai ir praktiniai patarimai sumažins kliūtis, trukdančias priklausomiems asmenims integruotis į visuomenę. Daugiau skaitykite leidinyje

Praktika rodo, kad narkotikų vartotojai dėl ligos sukeliamų neigiamų padarinių neretai susiduria su teisinio pobūdžio problemomis, t.y. apribojama jų judėjimo laisvė ar teisė naudotis turimu turtu, atliekama asmens, daiktų apžiūra ir pan. Pastarieji veiksmai gali būti susiję su įvairiais teisės pažeidimais, t.y. tiek baudžiamaisiais, tiek administraciniais. Taigi labai svarbu žinoti, kokios gali būti taikomos teisinės prievartos priemonės, kaip jos riboja asmens judėjimo laisvę, kokia jų skyrimo ar apskundimo tvarka. Daugiau skaitykite leidinyje

Lietuva viena iš pirmųjų Europoje ir pirmoji Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje (mažinant nusikalstamumą, stabdant kraujo būdu plintančių ligų, tokių kaip ŽIV, hepatitai B ir C, plitimą).  Nors šiandien, praėjus daugiau nei 10 metų, galime džiaugtis neblogais rezultatais, žalos mažinimo programų vystymą ir plėtrą nuo pat pradžių lydėjo nuolatiniai sunkumai, politikų kritika ir iššūkiai, todėl tik sutelktų žalos mažinimo šalininkų ir gynėjų pastangomis bei kryptingu darbu pavyko šias programas išsaugoti ir sudaryti palankias sąlygas jų tolesniam egzistavimui.

Leidinys lietuvių kalba
Leidinys anglų kalba

TOP