TEISĖS AKTŲ STEBĖSENA

 

SUPAPRASTINTA PAKAITINIO GYDYMO TVARKA:                        

Nuo 2014 m. liepos 16 d. vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio  įsakymu Nr. V-819 supaprastino pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais tvarką, nustatytą LR SAM 2007 08 06 d. įsakymu Nr. V-653. Vadovaujantis tvarkos aprašo pakeitimais, pakaitinį gydymą opioidiniais vaistais nuo šiol gali skirti vienas gydytojas psichiatras. Anksčiau gydymą skirdavo asmens sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

Pridedami susiję dokumentai

.

NEMOKAMOS PASLAUGOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRUOSE:

Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr. V-794 patvirtinta „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“. Tuo būdu pacientai visas priklausomybės ligų centruose teikiamas priklausomybės ligų gydymo paslaugas gali gauti nemokamai.

Pridedami susiję dokumentai

.

ALTERNATYVIOS BAUSMĖMS UŽ PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ: 

2014 m. liepos 28 d. Seimo narė Larisa Dmitrijeva pateikė įstatymo projektą, kuriuo siūlo papildyti LR BK nauju straipsniu „392 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas įsipareigoja  gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos“. Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu galioja šios sąlygos: asmens padaryta nusikalstama veika susijusi su jo priklausomybe nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru įsipareigojo gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos ar toksikomanijos ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Pridedami susiję dokumentai

.

NUO 2016 METŲ PRADŽIOS PRADEDA VEIKTI VALSTYBINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDAS

2015 m. balandžio 21 d. Seimas pritarė Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sudarymui. Seimas papildė Sveikatos sistemos įstatymą 38(1) straipsniu (projektas Nr. XIIP-49(3), reglamentuodamas Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veiklą. Nustatyta, kad Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas sudaromas siekiant kaupti lėšas ir naudoti jas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus, remti.  Fondą administruoja Sveikatos apsaugos ministerija, jo administravimo išlaidos negali viršyti 1 procento metinio Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo biudžeto.

LR Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 papildymo 38 straipsniu įstatymas

2014 m. liepos 16 d. patvirtintas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje  2014–2023 m. veiksmų planas, kurio pagrindiniai tikslai yra šie: sumažinti tam tikruose šalies regionuose (teritorijose) bei skirtingoms socialinėms grupėms priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis ir specializuotomis sveikatos priežiūros paslaugomis bei įgyvendinant tikslines priemones; patobulinti sveikatos sistemos valdymą ir organizavimą, siekiant užtikrinti efektyvią ir tvarią sveikatos priežiūrą visos šalies gyventojams.

Veiksmų planas

TOP