Ataskaita
PDF dokumentas

Ataskaita:
PDF dokumentas

Koalicijos "Galiu gyventi" nariai, Dr. Emilis Subata, Dr. Aušra Širvinskienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento užsakymu atliko apžvalgą “Stacionarinė pagalba narkotinių medžiagų vartotojams”. Apžvalgos rezultatus rasite čia:
Apžvalga
Stacionarinio gydymo įstaigos 2012
Dalyvavusių stacionarinio gydymo įstaigų sąrašas

Apžvalga anglų k.
Stacionarinio gydymo įstaigos 2012 anglų k

2008 m. žiemą - 2009 m. pavasarį Koalicija "Galiu gyventi" vykdė UNODC finansuojamą projektą "Pirminės ir antrinės ŽIV prevencijos tarp išėjusiųjų iš laisvės atėmimo vietų stiprinimas vietos lygmenyje". Projekto metu atliktas tiriamasis darbas, susidedantis iš šių dalių:
Nacionalinių ir vietos teisės aktų apžvalga. Siekta iššsiaiškinti, kokias sveikatos ir socialines paslaugas kokios įstaigos turėtų teikti išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų pagal teisės aktus.
Savivaldybėje veikiančių socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų apklausa. Siekta iššsiaiškinti, kokios paslaugos realiai teikiamos Klaipėdos ir Alytaus savivaldybėse išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų ZIV-AIDS prevencijos kontekste.
Fokusinės grupės su išėjusiais iš laisvės atėmimo vietų. Siekta išsiaiškinti išėjusiųjų iš laisvės atėmimo vietų poreikius ir pagrindines problemas ŽIV-AIDS prevencijos kontekste.
Tyrimo rezultatai:
Klaipėdos ir Alytaus savivaldybių analizė teikiant socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims.
Galimas pirminės ir antrinės ŽIV ir AIDS prevencijos tarp išėjusiųjų iš laisvės atėmimo vietų asmenų stiprinimo modelis.
Apskrito stalo diskusijų su specialistais Alytuje ir Klaipėdoje apibendrinimas.
Projekto išvados.

Šiame tyrime apžvelgti teisiniai dokumentai, reglamentuojantys švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas narkotikų vartotojams, įvertinant, ar tie dokumentai sudaro sąlygas/kliūtis decentralizuotai teikti reikiamas paslaugas pažeidžiamosioms grupėms ir ar tam yra numatyti ištekliai. Remiantis teisinių dokumentų analize, tarptautine praktika ir Lietuvos savivaldybių situacijos įvertinimu, pateikiamos išvados apie tai, kaip efektyviau plėtoti paslaugas. Tyrimas vykdytas pagal projektą „Geros politikos ir patirties sklaida, sprendžiant narkomanijos problemas“, kurį rėmė Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Atviros visuomenės institutas.
Tyrimą "Narkomanijos pacientams teikiamų paslaugų įtvirtinimas nacionaliniuose teisės aktuose" skaitykite čia.

Šiame tyrime keturiose pasirinktose savivaldybėse apžvelgtos šiuo metu teikiamos sveikatos, socialinės ir švietimo paslaugos narkomanijos srityje, įvertinant jų realų prieinamumą, tikslinių gyventojų grupių ir specialistų informuotumą apie paslaugas bei pačią narkomanijos prevencijos bei gydymo problematiką. Tyrimas vykdytas pagal projektą „Geros praktikos ir patirties sklaida, sprendžiant narkomanijos problemas“, kurį rėmė Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Atviros visuomenės institutas. Savivaldybių tyrimo "Sveikatos, socialinės ir švietimo paslaugos narkotikų vartotojams“ ataskaitą skaitykite čia.

Socialinio pakantumo tyrimu, kurį apskrito stalo diskusijų savivaldybėse metu koalicija „Galiu gyventi“ atliko kartu su Nacionaline sveikatos taryba, siekta ištirti savivaldybių darbuotojų, sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinio sektoriaus specialistų socialinio pakantumo lygį pažeidžiamų grupių atžvilgiu. Apklausa buvo vykdoma pagal 23 klausimų klausimyną, parengtą modifikuojant socialinės tolerancijos Bogardus skalę. Klausimyne buvo išskirtos keturios pažeidžiamųjų grupės: narkotikus vartojantys, iš įkalinimo vietos grįžusieji, ŽIV infekuoti bei prostitucija besiverčiantys asmenys. Socialinės tolerancijos tyrimas buvo atliktas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus, Ignalinos, Druskininkų ir Mažeikių savivaldybėse. Iš viso apklausta 1000 respondentų. Tyrimo kiekybinė analizė, kurią atliko profesionalūs sociologai, paliudijo, kad respondentai labiausiai pakantūs iš įkalinimo vietų grįžusiems asmenims, sąlyginai mažiau – žmonėms, gyvenantiems su ŽIV, ir asmenims, besiverčiantiems prostitucija, o mažiausiai pakantūs – vartojantiesiems narkotikus.


Soacialinio pakantumo tyrimą skaitykite čia.

L.e. Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriaus pareigas Rimos Vaitkienės pranešimą apie socialinio pakantumo tyrimą galite perskaityti čia. Pranešimas buvo skaitytas 2005m. vasario 3d. koalicijos "Galiu gyventi" surengtoje diskusijoje "Narkomanija: valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas".

TOP