Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo šviečiamąją diskusiją „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Renginys buvo skirtas Visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su priklausomybių ligomis sergančiais žmonėmis. Dalyviai liko susisdomėję diskusija ir joje pristatytomis temomis. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė išvadas apie Lietuvos respublikos ataskaitą žmogaus teisių įgyvendinimo klausimais, kuriose įvardijo ir nevyriausybinių organizacijų bei ekspertų koalicijos “Galiu gyventi” iškeltas problemas  dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus.  JT komitetas rėmėsi Koalicijos “Galiu gyventi” ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo pateikta  šešėline

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė išvadas apie ataskaitą dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus. Minėtą ataskaitą parengė ir praėjusį mėnesį JT Komitete pristatė Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovai. Šviežiai pateiktose JT Komiteto išvadose aiški rekomendacija dėl pakaitinio gydymo plėtros ir ŽIV/kitų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras skelbia konkursą 2014 metų žemo slenksčio paslaugų teikimo projektams finansuoti. Žemo slenksčio paslaugų teikimo projektų finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų reglamentuoja Socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, rizikingo elgesio mažinimo projektų atrankos konkurso 2014 metais nuostatai, patvirtinti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus 2014 m. gegužės 28

Lisabonoje įsikūręs Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) skelbia, kad narkotikų problema Europoje darosi vis sudėtingesnė, kyla naujų sunkumų, keliančių susirūpinimą dėl visuomenės sveikatos. Taip teigiama dokumente „2014 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai“. Savo metinėje narkotikų problemos ataskaitoje ENNSC aprašo esamą situaciją kintančioje Europos narkotikų rinkoje. Nors esama tam tikrų teigiamų

30 metų Laima (vardas pakeistas – DELFI), pirmą kartą narkotikų pabandžiusi dar 10-toje klasėje, iki šiol klimpsta į narkotikus ir vėl keliasi. Moteris sutiko atvirai papasakoti apie savo pakilimus ir nuopolius, įkyrias mintis ir santykius su artimaisiais. Visas straipsnis

Visuomenės sveikatos biurų darbuotojai kviečiami į renginį-diskusiją tema „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“, kuri vyks gegužės 30 dieną Vilniuje, o ją  organizuoja Nevyriasuybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“. Diskusijos metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant

Šiandien asociacijos „Demetra“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ atstovės susitiko su Sveikatos apsaugos viceministre dr. J. Zinkevičiūte, kurią Sveikatos apsaugos ministras V.P. Andriukaitis įgaliojo kuruoti ŽIV ištyrimo prieinamumo klausimus. Susitikimo metu pristatyta esama situacija ir pateikti siūlymai dėl ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimo bendrai populiacijai bei rizikos grupėms Lietuvoje.

Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovai šią savaitę Ženevoje pristatė šešėlinę ataskaitą apie sveikatos paslaugų prieinamumą ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus, Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui. Pateiktoje šešėlinėje NVO ataskaitoje atkreiptas dėmesys į ŽIV ištyrimo trūkumą, prastą opioidinės priklausomybės gydymo bei žemo slenksčio kabinetų prieinamumą. Ir

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ šių metų balandžio 10 dieną kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą V.P.Andriukaitį ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių S. Čaplinską dėl žemo slenksčio paslaugų ir priemonių švirkščiamųjų narkotikų vartotojams finansavimo 2014 m. Koalicija „Galiu gyventi“ reiškia susirūpinimą žemo slenksčio kabinetų, kurie mažina su narkotikų švirkštimusi susijusią žalą žmogui

TOP