Koalicija „Galiu gyventi“ šią savaitę pakvietė žurnalistus, rašančius socialinėmis temomis, į šviečiamąjį-informacinį seminarą, kuriame pristatė pagrindines problemas, susijusias su tam tikrų žodžių, terminų vartojimu kalbant apie narkotikų vartotojus. Renginio metu konkrečią istoriją pasakojo vienas iš narkotikų vartotojų Jonas, šiuo metu sėkmingai besigydantis. Jis taip pat pristatė neseniai įkurtą Lietuvos narkotikų vartotojų organizaciją „Resetas“. Žurnalistai išklausė pranešimus

Liepos 7-11 d. penki Koalicijos nariai bei administracija (Aušra Širvinskienė, Rita Krikščiukaitytė, Aleksandras Slatvickis, Girvydas Duoblys ir Laura Bliujienė) lankėsi Moldovoje. Stažuotės tikslas – aplankyti NVO, kurios jau seniai įdiegė pažangesnę nei Lietuvoje praktiką dėl ŽIV prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Moldova pasirinkta dėl to, kad ji jau nuo 2005 m. organizuoja žalos mažinimo, farmakoterapijos

Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje diskusijoje „ŽIV ištyrimo prieinamumo rizikos grupėms ir visai visuomenei iššūkiai“ kalbėta apie galimybes padidinti ŽIV ištyrimo Lietuvoje prieinamumą svarbiausioms rizikos grupėms, mažinant teisines kliūtis ir užtikrinant finansavimą iš valstybės biudžeto. Renginį, kuriame dalyvavo Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis bei kiti atsakingi sveikatos sistemos pareigūnai, inicijavo Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija

Birželio 26 d. minėsime Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabandos dieną, kurią 1987 metais paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Naujausi duomenys skelbia, kad pasaulyje yra apie 200 mln. žmonių, kurie vartoja narkotikus, o statistika liudija, kad jų amžius vis jaunėja.  Priežasčių ne viena – santykiai su tėvais, bendraamžiais, „laiko užmušinėjimas“, neturėjimas tikslų, ieškojimas naujų patirčių

Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo šviečiamąją diskusiją „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Renginys buvo skirtas Visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su priklausomybių ligomis sergančiais žmonėmis. Dalyviai liko susisdomėję diskusija ir joje pristatytomis temomis. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė išvadas apie Lietuvos respublikos ataskaitą žmogaus teisių įgyvendinimo klausimais, kuriose įvardijo ir nevyriausybinių organizacijų bei ekspertų koalicijos “Galiu gyventi” iškeltas problemas  dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus.  JT komitetas rėmėsi Koalicijos “Galiu gyventi” ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo pateikta  šešėline

Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė išvadas apie ataskaitą dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus. Minėtą ataskaitą parengė ir praėjusį mėnesį JT Komitete pristatė Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovai. Šviežiai pateiktose JT Komiteto išvadose aiški rekomendacija dėl pakaitinio gydymo plėtros ir ŽIV/kitų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras skelbia konkursą 2014 metų žemo slenksčio paslaugų teikimo projektams finansuoti. Žemo slenksčio paslaugų teikimo projektų finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų reglamentuoja Socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, rizikingo elgesio mažinimo projektų atrankos konkurso 2014 metais nuostatai, patvirtinti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriaus 2014 m. gegužės 28

Lisabonoje įsikūręs Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC) skelbia, kad narkotikų problema Europoje darosi vis sudėtingesnė, kyla naujų sunkumų, keliančių susirūpinimą dėl visuomenės sveikatos. Taip teigiama dokumente „2014 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai“. Savo metinėje narkotikų problemos ataskaitoje ENNSC aprašo esamą situaciją kintančioje Europos narkotikų rinkoje. Nors esama tam tikrų teigiamų

30 metų Laima (vardas pakeistas – DELFI), pirmą kartą narkotikų pabandžiusi dar 10-toje klasėje, iki šiol klimpsta į narkotikus ir vėl keliasi. Moteris sutiko atvirai papasakoti apie savo pakilimus ir nuopolius, įkyrias mintis ir santykius su artimaisiais. Visas straipsnis

TOP