Apie kiekvieno žmogaus teises Koalicijos renginyje „Rūšiuokime, bet ne žmones“

Birželio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo renginį „Rūšiuokime, bet ne žmones“, kuris buvo skirtas pristatyti  projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“ rezultatus. Beveik 20 mėnesių trukęs projektas buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje ir advokatavo dėl didesnio ŽIV ištyrimo, žemo slenksčio paslaugų ir priklausomybės gydymo prieinamumo, mažesnės narkotikus vartojančiu asmenų kriminalizacijos. Daugiau

 

Ministerija pateikė svarstymui deklaracijų rinkinį

NVO ekspertai ir su rizikos grupėmis dirbančios organizacijos išreiškė susirūpinimą bei pateikė pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, Vyriausybei bei Prezidentūrai dėl paviršutiniškai ir neatsakingai parengto svarbaus dokumento projekto – ŽIV / AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo, 2015–2017 metų priemonių plano, už kurio parengimą atsakingasUžkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Pradiniai teksto variantai turėjo mažai bendro su nacionalinės svarbos dokumentu, o realaus atsako į specifinius Lietuvos iššūkius ŽIV srityje jame praktiškai nebuvo.Daugiau

 

Koalicija ir toliau stebi kaip vyksta ŽIV / AIDS nacionalinės programos rengimo procesas   

Koalicija „Galiu gyventi“ pakartotinai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl ŽIV / AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo, 2015–2017 metų priemonių plano. Daugiau

 

Seimo narės išgirdo Koalicijos pasiūlymus ir teiks įstatymų pataisas

Pažeidžiamas visuomenės grupes itin slegia įsiskolinimai, kurių jie nesugeba susimokėti dėl ribotų galimybių ir mažų pajamų. Neretai jie mėgina spręsti šias problemas pasinaudodami greitųjų kreditų paslauga ir taip patenka į „užburtą nesumokėtų skolų ratą“, kuriame aktyviai dalyvauja ir antstoliai. Įgyvendinus siūlomas įstatymų pataisais ir sumažinus antstolių išskaitas iš minimalios mėnesinės algos (MMA), skolos ir baudos būtų realiai sumokamos, neįstumiant skurdą patiriančių asmenų į beviltišką padėtį ir nepadarant žalos valstybei. Tai būtų viena iš priemonių kovojant su šešėline ekonomika ir mažinančia skurstančių gyventojų skaičių.Daugiau

 

Koalicijos „Galiu gyventi“ nariai diskutavo apie  kriminalizavimo žalą

Koalicijos iniciatyva įvyko šviečiamasis-informacinis seminaras „Narkotikų vartotojų dekriminalizavimas: tikslų, sąvokų ir esamos situacijos aptarimas“. Renginio tikslas buvo supažindinti Koalicijos narius su užsienio šalių praktika pereinant nuo kriminalizuojančio požiūrio narkotikus vartojančių asmenų atžvilgiu prie požiūrio, kuris akcentuoja visuomenės sveikatą.  Daugiau

 

Kuriami advokacijos veiksmai žalos mažinimo paslaugoms plėsti

2015 m. kovo 27 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ iniciatyva buvo organizuotas seminaras „Žalos mažinimo advokacijos veiksmų planavimas“, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, sveikatos politiką vykdančių, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų atstovai, taip pat žemo slenksčio kabinetų darbuotojai, narkotikus vartojančių asmenų bendruomenės nariai. Daugiau

 

Bus kuriamas planas priklausomybės gydymuiį kalinimo įstaigose įgyvendinti

Gegužės 5 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai susitiko su Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos atsakingais pareigūnais. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl konkrečių žingsnių siekiant, kad farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais būtų tęsiama įkalinimo įstaigose nuo opioidų priklausomiems asmenims, kurie tokį gydymą gavo laisvėje. Daugiau

 

Koalicija ir toliau stebi kaip vyksta ŽIV / AIDS nacionalinės programos rengimo procesas   

Koalicija „Galiu gyventi“ pakartotinai kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl ŽIV / AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo, 2015–2017 metų priemonių plano. Daugiau

 

Patvirtinta Koalicijos 2015 m. veiklos ataskaita, pristatytas organizacijos strategijos projektas

Gegužės 9-10 dienomis įvyko Koalicijos „Galiu gyventi“  visuotinis metinis narių susirinkimas,  kurio metu buvo pristatyta veiklos ataskaita už 2014 metus, patvirtintas 2015 m. veiklos planas ir ir 2015-2019 metų organizacijos strategijos projektas. Susirinkimo metu nariai taip pat išklausė pranešimą apie „Valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimo procesus“. Daugiau

 

Koalicijos atstovai susitiko su NTAKD vadovybe

Koalicijos “Galiu gyventi”  ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovybė susitiko  aptarti bendradarbiavimą tarp institucijų. Susitikime dalyvavo Departamento direktorė I. Juozapavičienė, Koalicijos “Galiu gyventi” tarybos pirmininkė R.Štuikytė,  administracijos vadovė J.Poškevičiūtė ir advokacijos vadovas G.Duoblys. Daugiau

 

Dialogas su ministerija po truputį mezgasi

Gegužės viduryje Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingi pareigūnai pakvietė nevyriausybines organizacijas, dirbančias ŽIV / AIDS prevencijos srityje, į pasitarimą, kuriame dalyvavo Sveikatos vicemistrė Jadvyga Zinkevičiūtė dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“, asociacijos „Demetra”, asociacijos „Pozityvus gyvenimas“, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ir Kalėjimų departamento atstovai. Daugiau

 

Apie ŽIV aktualijas diskutuota ambasadoje

Didžiosios Britanijos ambasados kvietimu praėjusią savaitę Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė dalyvavo ir skaitė pranešimą ambasados ir Lietuvos infektologų draugijos organizuotoje diskusijoje: „ŽIV ligos aktualijos: šiuolaikinė patirtis ir naujausios tendencijos“. Daugiau

 

Nevyriausybininkai diskutavo apie sveikatos politiką

Koalicijos „Galiu gyventi“ kvietimu  sveikatos ir žmogaus teisių srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje, kurioje buvo dalijamasi patirtimi bei aptarti konkretūs  pavyzdžiai, kaip sekasi bendradarbiauti su valstybės institucijomis, dalyvauti formuojant žmogaus teisėmis pagrįstą sveikatos politiką, siūlyti sprendimus ir stebėti jų rengimo procesą. Daugiau

 

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

TOP