Koalicijos „Galiu gyventi“ nariai diskutavo apie kriminalizavimo žalą

/ 2015-03-24 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos

Koalicijos iniciatyva šį savaitgalį vyko šviečiamasis-informacinis seminaras „Narkotikų vartotojų dekriminalizavimas: tikslų, sąvokų ir esamos situacijos aptarimas“. Renginio tikslas buvo supažindinti Koalicijos narius su užsienio šalių praktika pereinant nuo kriminalizuojančio požiūrio narkotikus vartojančių asmenų atžvilgiu prie požiūrio, kuris akcentuoja visuomenės sveikatą. Aptarti visuomenės sveikatos argumentai už ir prieš mažesnį kriminalizavimą, siekiant priartinti sveikatos ir socialinę pagalbą su narkotikų vartojimu susijusioms pažeidžiamosioms grupėms Lietuvoje. Seminare pranešimus skaitė teisės, sveikatos priežiūros institucijų ekspertai, vyko diskusijos. Dalyvavę narkotikus vartojančių asmenų bendruomenės atstovai pristatė konkrečius pavyzdžius, kaip dabartinė, į sveikatos interesus beveik neatsižvelgianti teisinė aplinka daro įtaką jų gyvenimui. Koalicija „Galiu gyventi“ remiasi tarptautinių organizacijų išvadomis bei mokslo įrodymais ir jau seniai kelia klausimą dėl to, kad siekiant priklausomų nuo narkotikų asmenų gydymo ir integracijos, prioritetas būtų teikiamas ne baudimui, o gydymui ir socializacijai. „Šalys įvairiai sprendžia atsakomybės už narkotikų turėjimą savo reikmėms klausimą. Tačiau pažangiose demokratinėse valstybėse stebima aiški tendencija ir praktika, kad gydymo rezultatai „ima“ viršų prieš baudimą už vartojimą ir medžiagų turėjimą tik savo reikmėms, nes  nei įkalinimas, nei administracinės baudos negydo ir neskatina kokybiškos integracijos į visuomenę, saugesnės bei sveikesnės aplinkos kūrimo“, – kalba Jurga Poškevičiūtė, Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė. Tai pagrindė ir seminare pateikta informacija apie tokias šalis kaip Čekija, Šveicarija ar Portugalija, kurios ėmėsi žingsnių mažinti bausmes už narkotikų vartojimą (bet jokiu būdu ne už platinimą), o vietoj jų prie žmogaus priartinti gydymą ir kitą pagalbą. Visos šios šalys pasiekė teigiamų rezultatų mažinant visuomenei daromą žalą dėl narkotikų vartotojimo ir su tuo susijusias problemas. Seminaro dalyviai vieningai pripažino, kad narkotikus vartojančių asmenų mažesenės kriminalizacijos tema yra labai aktuali ir jautri, todėl būtina peržiūrėti dabartinę teisinę bazę bei policijos ir teismų praktiką, įvertinti jos daromą poveikį narkotikus vartojančių asmenų integracijai ir visos visuomenės sveikatai bei suformuluoti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

 

Tagged under:
TOP