2014-07-18 „Narkomanas ar narkotikų vartotojas žiniasklaidoje: kodėl tai svarbu?“

Koalicija „Galiu gyventi“ šią savaitę pakvietė žurnalistus, rašančius socialinėmis temomis, į šviečiamąjį-informacinį seminarą, kuriame pristatė pagrindines problemas, susijusias su tam tikrų žodžių, terminų vartojimu kalbant apie narkotikų vartotojus. Renginio metu konkrečią istoriją pasakojo vienas iš narkotikų vartotojų Jonas, šiuo metu sėkmingai besigydantis. Jis taip pat pristatė neseniai įkurtą Lietuvos narkotikų vartotojų organizaciją „Resetas“. Žurnalistai išklausė pranešimus šiomis temomis: „Mitai ir tikrovė apie elgesio keitimą“, „Socialiai jautrūs terminai“, „Teisingai apie narkomaniją: griauname stereotipus ir mitus“, „Apie ką rašyti? Į žiniasklaidos akiratį nepatenkančios narkotikus vartojančių asmenų gyvenimo aktualijos“. Renginio dalyviai vieningai sutarė, kad tokio pobūdžio renginiai labai reikalingi ir naudingi, nes informacijos pateikimas iš pirmųjų lūpų objektyviai ir nešališkai labai svarbi žurnalistinio darbo dalis.

 

2014-07-16 Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai lankėsi Moldovoje

Liepos 7-11 d. penki Koalicijos nariai bei administracija (Aušra Širvinskienė, Rita Krikščiukaitytė, Aleksandras Slatvickis, Girvydas Duoblys ir Laura Bliujienė) lankėsi Moldovoje. Pažintinio vizito tikslas – aplankyti organizacijas, kurios jau seniai įdiegė pažangesnę nei Lietuvoje praktiką dėl ŽIV prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Moldova pasirinkta dėl to, kad ji jau nuo 2005 m. organizuoja narkotikų žalos mažinimo, farmakoterapijos vaistiniais opioidiniais preparatais, psichosocialines paslaugas laisvės atėmimo vietose. Teikiant paslaugas priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų laisvės atėmimo vietose Moldovoje ypač svarbų vaidmenį atlieka NVO. Laisvėje nevyriausybinėse organizacijose aktyviai dirba patys ŽIV infekuoti ar priklausomi asmenys. Vizito metu aplankytos 4 NVO, pataisos namai, Respublikinis narkologijos dispanseris, socialinis centras ŽIV paveiktiems asmenims.

 

2014-07-03 Susitikime su ministru – apie ŽIV problemas

Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje diskusijoje „ŽIV ištyrimo prieinamumo rizikos grupėms ir visai visuomenei iššūkiai“ kalbėta apie galimybes padidinti ŽIV ištyrimo Lietuvoje prieinamumą svarbiausioms rizikos grupėms, mažinant teisines kliūtis ir užtikrinant finansavimą iš valstybės biudžeto. Renginį, kuriame dalyvavo Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis bei kiti atsakingi sveikatos sistemos pareigūnai, inicijavo Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“. Sveikatos apsaugos ministras aiškiai pasisakė už tai, kad turi būti sudarytos visos galimybės dėl ŽIV išsitirti žmonėms, kurie švirkščiasi narkotikus, kitoms rizikos grupėms. Jis taip pat daug kalbėjo apie būtinybę plėsti žemo slenksčio paslaugas. Daugiau

 

2014-06-05 Diskusija sulaukė susidomėjimo

Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo šviečiamąją diskusiją „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Renginys buvo skirtas Visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su priklausomybių ligomis sergančiais žmonėmis. Daugiau

 

2014-05-09 Lietuvos valdžia nesiliauja ignoravusi sąlygų, iššaukusių ŽIV protrūkį kalėjimuose

Koalicijos „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklo atstovai gegužę Ženevoje pristatė šešėlinę ataskaitą apie sveikatos paslaugų prieinamumą ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus, Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui. Pateiktoje šešėlinėje NVO ataskaitoje atkreiptas dėmesys į ŽIV ištyrimo trūkumą, prastą opioidinės priklausomybės gydymo bei žemo slenksčio kabinetų prieinamumą. Daugiau

 

2014-06-04 Farmakoterapijos opioidais prieinamumas turi būti valstybės garantuotas

2014-06-04 Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė išvadas apie Lietuvos respublikos ataskaitą žmogaus teisių įgyvendinimo klausimais, kuriose įvardijo ir nevyriausybinių organizacijų bei ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ iškeltas problemas  dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus. Problemos buvo iškeltos Koalicijos šešėlinėje ataskaitoje komitetui. JT komiteto išvadose aiški rekomendacija Lietuvos respublikai garnatuojti prieinamumą prie farmakoterapijos vaistiniais opioidiniais preparatais bei kitų narkotikų žalos mažinimo priemonių asmenims, kurie švirkščiasi narkotikus bei esantiems laisvės atėmimo vietose. Daugiau

 

2014-05-13 ŽIV ištyrimo prieinamumo klausimas aptartas ministerijoje

Asociacijos „Demetra“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ atstovės susitiko su Sveikatos apsaugos viceministre dr. J. Zinkevičiūte, kurią Sveikatos apsaugos ministras V.P. Andriukaitis įgaliojo kuruoti ŽIV ištyrimo prieinamumo klausimus. Susitikimo metu pristatyta esama situacija ir pateikti siūlymai dėl ŽIV ištyrimo prieinamumo didinimo bendrai populiacijai bei rizikos grupėms Lietuvoje.

 

2014-04-14 Koalicija „Galiu gyventi“ siekia skaidraus ir aiškaus žemo slenksčio finansavimo

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ šių metų balandžio 10 dieną kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą V.P.Andriukaitį ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių S. Čaplinską dėl žemo slenksčio paslaugų ir priemonių švirkščiamųjų narkotikų vartotojams finansavimo 2014 m. Koalicija „Galiu gyventi“ reiškia susirūpinimą žemo slenksčio kabinetų, kurie mažina su narkotikų švirkštimusi susijusią žalą žmogui ir visuomenei, likimu ir prašo, kad lėšos, 2014 m. nacionaliniuose dokumentuose numatytos sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui  švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, būtų panaudotos skaidriai ir pagal paskirtį. Daugiau

 

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

TOP