Kovo 9 dieną Jonavos rajono savivaldybėje vyko diskusija „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Jonavos rajone“, kurią organizavo Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Jonavos rajono savivaldybės Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisija. Renginyje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisijos nariai, Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro, moksleivių savivaldos, Kauno

Narkotikus vartotojančių asmenų bendruomenių aktyvistai iš Vilniaus ir Kauno šią savaitę mokėsi kurti trumpus advokacinius video filmukus. Pagrindinis mokymų tikslas – išmokti savarankiškai vaizdu kalbėti apie narkotikus vartojantiems asmenims svarbius dalykus, parodyti savo gyvenimo realybę ir išsakyti kylančias problemas. Dalyviai praktiškai mokėsi pradinių vaizdo ir garso montavimo įgūdžių, siekiant sukurti galutinį produktą su garsu, muzika ir

Švenčionių rajone šiandien vyks apskrito stalo diskusiją „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Švenčionių r.“, kuri vyks vasario 26 dieną 13.30 val. Švenčionių miesto savivaldybėje (programa pridėta). Diskusijos tikslas – supažindinti savivaldybės atsakingus darbuotojus ir politikus su narkotikų žalos mažinimo paslaugų – žemo slenksčio kabinetų bei priklausomybės gydymo vaistiniais opioidais – nauda asmeniui ir visuomenei, siekiant mažinti

Koalicija „Galiu gyventi“ inicijuoja ir organizuoja apskrito stalo diskusiją „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Jurbarko r.“, kuri vyks vasario 23 dieną 11 val. Jurbarko miesto savivaldybėje. Diskusijos tikslas – supažindinti savivaldybės atsakingus darbuotojus ir politikus su narkotikų žalos mažinimo paslaugų – žemo slenksčio kabinetų bei priklausomybės gydymo vaistiniais opioidais – nauda asmeniui ir visuomenei, siekiant mažinti

Savaitraštis „Lietuvos sveikata“ rašo apie Vilniaus savivaldybės iniciatyvą, kaip sostinės tabore gyvenančius romus integruoti į visuomenę, o ten besilankantiems narkotikų vartotojams suteikti efektyvią pagalbą – atnaujinti gydymo programas bei teikti žalos mažinimo paslaugas mobilios klinikos pagalba. Savivaldybės atstovai su Vilniaus priklausomybės ligų centro darbuotojais prie taboro budėtų kasdien po keletą valandų, keistų švirkštus, dalytų tvarsliavą, teiktų

Dalijamės galutine Koalicijos parengta žalos mažinimo paslaugų prieinamumo ir kaštų analize bei konkrečiomis rekomendacijomis valdžios institucijoms dėl šių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo Lietuvoje. Analizė atlikta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkais ir naudojant adaptuotą tarptautinę metodologiją. Koalicija toliau aktyviai advokatauja dėl tvaraus žalos mažinimopaslaugų finansavimo ir kokybės, šioje veikloje narkotikus vartojančius asmenis vienijančios

Pasauliui rengiantis artėjančiai Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (UNGASS), Dainius Pūras, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais, 2015 m. gruodžio 7 d. atviru laišku kreipėsi į JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro vadovą Jurijų Fedotovą. Dainius Pūras išreiškė susirūpinimą, kad strategiškai svarbiame dokumente, kuriame atsispindės UNGASS rezultatai, trūksta

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“, siekdama gerinti žemo slenksčio paslaugų kokybę, siūlo koreguoti kai kuriuos narkotikų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo (LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V­584) punktus. Tuo tikslu 2015 m. lapkričio 16 dieną Koalicija oficialiu raštu pateikė konkrečius siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai. Tvarkos aprašą

Tyrimų duomenimis, Lietuvoje yra apie 5 500 probleminių narkotikų vartotojų. Kas yra probleminiai varotojai, kokie vartotojai laikomi neprobleminiais ir kaip ES mažinama narkotikų vartojimo žala? Kas daroma kitose ES šalyse, o ko nenori daryti Lietuva? Laidoje dalyvauja teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriasu pavaduotoja Aušra Širvinskienė, nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos “Galiu

Aktualiais klausimais dėl gydymo prieinamumo narkotikų vartotojams bei žalos mažinimo programų finansavimo praėjusią savaitę diskutuota tarptautiniame renginyje Tbilisyje, kuriame taip pat dalyvavo atstovai iš Lietuvos. Renginio metu buvo pabrėžta, kad nežiūrint – geros teisinės bazės Lietuvoje, programų įgyvendinime dar daug reikia padaryti. Šiuo metu Lietuvoje žemo slenksčio paslaugos, oficialiais duomenimis, pasiekia 40 proc., farmakoterapijos metadonu

TOP