Pasaulyje per metus yra išleidžiama 100 milijardų dolerių kovai su narkomanija, o narkotikų žalos mažinimui – 160 milijonų dolerių. Jeigu bent 10 % lėšų, skiriamų neveiksmingai bausmių sistemai, būtų nukreipiama į žalos mažinimo ir sveikatos paslaugas – galėtume padvigubinti ŽIV ir hepatito C prevencijos poreikį ir #Naloxone pagalba išgelbėti tūkstančius švirkščiamųjų narkotikų vartotojų nuo perdozavimo.

Reaguojant į Koalicijos „Galiu gyventi“ jau nebe pirmą kartą raštu teiktus siūlymus dėl žemo slenksčio tvarkos aprašo pakeitimų, siekiant gerinti šių paslaugų kokybę, 2016 m. birželio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko posėdis siūlomiems keitimams aptarti. Pagrindinė aptarta problema – apraše įtvirtintas,  KGG ekspertų nuomone, niekuo nepagrįstas keičiamų švirkštų ir adatų ribojimas santykiu 1:3 (vienas

Nors priklausomybės gydymas vaistiniais opioidais seniai pripažintas veiksmingu, reglamentuotas ir privalo būti prieinamas, Lietuvoje šis gydymas vis dar staiga nutraukiamas asmeniui patekus į įkalinimo vietą. Todėl Kalėjimų departamento atstovams organizavome aukšto lygio vizitą į Estiją, parodyti, kaip praktiškai tai įgyvendinama. Asmenų, priklausomų nuo opioidų, gydymas vaistiniais opioidais seniai pripažintas Pasaulio sveikatos organizacijos, reglamantuotas ir privalo

  Kovo 9 dieną Jonavos rajono savivaldybėje vyko diskusija „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Jonavos rajone“, kurią organizavo Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Jonavos rajono savivaldybės Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisija. Renginyje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisijos nariai, Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro, moksleivių savivaldos, Kauno

Narkotikus vartotojančių asmenų bendruomenių aktyvistai iš Vilniaus ir Kauno šią savaitę mokėsi kurti trumpus advokacinius video filmukus. Pagrindinis mokymų tikslas – išmokti savarankiškai vaizdu kalbėti apie narkotikus vartojantiems asmenims svarbius dalykus, parodyti savo gyvenimo realybę ir išsakyti kylančias problemas. Dalyviai praktiškai mokėsi pradinių vaizdo ir garso montavimo įgūdžių, siekiant sukurti galutinį produktą su garsu, muzika ir

Švenčionių rajone šiandien vyks apskrito stalo diskusiją „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Švenčionių r.“, kuri vyks vasario 26 dieną 13.30 val. Švenčionių miesto savivaldybėje (programa pridėta). Diskusijos tikslas – supažindinti savivaldybės atsakingus darbuotojus ir politikus su narkotikų žalos mažinimo paslaugų – žemo slenksčio kabinetų bei priklausomybės gydymo vaistiniais opioidais – nauda asmeniui ir visuomenei, siekiant mažinti

Koalicija „Galiu gyventi“ inicijuoja ir organizuoja apskrito stalo diskusiją „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Jurbarko r.“, kuri vyks vasario 23 dieną 11 val. Jurbarko miesto savivaldybėje. Diskusijos tikslas – supažindinti savivaldybės atsakingus darbuotojus ir politikus su narkotikų žalos mažinimo paslaugų – žemo slenksčio kabinetų bei priklausomybės gydymo vaistiniais opioidais – nauda asmeniui ir visuomenei, siekiant mažinti

Savaitraštis „Lietuvos sveikata“ rašo apie Vilniaus savivaldybės iniciatyvą, kaip sostinės tabore gyvenančius romus integruoti į visuomenę, o ten besilankantiems narkotikų vartotojams suteikti efektyvią pagalbą – atnaujinti gydymo programas bei teikti žalos mažinimo paslaugas mobilios klinikos pagalba. Savivaldybės atstovai su Vilniaus priklausomybės ligų centro darbuotojais prie taboro budėtų kasdien po keletą valandų, keistų švirkštus, dalytų tvarsliavą, teiktų

Dalijamės galutine Koalicijos parengta žalos mažinimo paslaugų prieinamumo ir kaštų analize bei konkrečiomis rekomendacijomis valdžios institucijoms dėl šių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo Lietuvoje. Analizė atlikta bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslininkais ir naudojant adaptuotą tarptautinę metodologiją. Koalicija toliau aktyviai advokatauja dėl tvaraus žalos mažinimopaslaugų finansavimo ir kokybės, šioje veikloje narkotikus vartojančius asmenis vienijančios

Pasauliui rengiantis artėjančiai Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai narkotikų klausimais (UNGASS), Dainius Pūras, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais, 2015 m. gruodžio 7 d. atviru laišku kreipėsi į JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro vadovą Jurijų Fedotovą. Dainius Pūras išreiškė susirūpinimą, kad strategiškai svarbiame dokumente, kuriame atsispindės UNGASS rezultatai, trūksta

TOP