Vieša paslaptis, kad beveik kiekviename Lietuvos mieste yra vietos, kur buriasi dažnai itin skurdžiai gyvenantys, švirkščiamuosius narkotikus vartojantys ir problemų su teisėsauga turintys asmenys. Miestiečai šias vietas aplenka, o atsidūrę visuomenės užribyje asmenys vengia viešumo. Pasiekti tokius asmenis nėra lengva, tam reikia ypatingų pastangų ir būdų, veiksmingiausias iš kurių yra žemo slenksčio paslaugos. Deja, šios

2015 m. sausio 22 d. narkotikų  vartotojų savitarpio pagalbos organizacija „Resetas“ ir Klaipėdos miesto buvusių bei esamų metadono programos dalyvių iniciatyvinė grupė susitiko su Klaipėdos priklausomybės ligų centro (KPLC) vadovu Liudu Andrikiu bei centro medicinos personalu. Susitikimo iniciatoriai išreiškė susirūpinimą dėl stipriai sumažėjusių gydymo farmakoterapiniais opioidiniais preparatais (metadono programos) apimčių KPLC. Šiuo metu šioje programoje

Lietuva prisijungė prie regioninės programos „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“ Koalicija „Galiu gyventi“ nuo 2014 m. lapkričio mėn. prisijungė prie regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Dar 2014 m. balandžio 1 d. Globalus fondas pasirašė sutartį su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) dėl finansinės paramos pirmam

Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia dalyvauti patirties dalijimosi renginyje „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosioms grupėms“. Renginio metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešėjai dr. Aušra Širvinskienė, Laura Bliujienė ir Vytautas

TOP