Bendruomenių atstovų delegacija prie Globalaus fondo valdybos kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu inicijavo ir organizavo konsultacinę darbinę sesiją liepos 12-13 dienomis Moldovoje, kurioje iš Lietuvos dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė. Renginys buvo skirtas bendruomenių ir pilietinės visuomenės atstovams iš Rytų Europos ir Centrinės Azijos regionų. Daugiau nei 45 dalyviai iš minėtų regionų

2015 m. birželio 30 d. Vilniuje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Žalos mažinimas: sveikatos ir socialinės paslaugos narkotikų vartotojams“, kurią organizavo nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute veikiančiu centru, bendradarbiaujančiu su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) narkotikų žalos mažinimo klausimais. Konferencija rengta įgyvendinant regioninį projektą „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“,

Gegužės 5 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai susitiko su Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos atsakingais pareigūnais. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl konkrečių žingsnių siekiant, kad farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais būtų tęsiama įkalinimo įstaigose nuo opioidų priklausomiems asmenims, kurie tokį gydymą gavo laisvėje. Koalicijos „Galiu gyventi“ poziciją atstovavo Tarybos pirmininkė Raminta Štuikytė, administracijos

2015 m. kovo 27 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ iniciatyva buvo organizuotas seminaras „Žalos mažinimo advokacijos veiksmų planavimas“, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, sveikatos politiką vykdančių, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų atstovai, taip pat žemo slenksčio kabinetų darbuotojai, narkotikus vartojančių asmenų bendruomenės nariai. Susitikimo tikslas buvo supažindinti dalyvius su žalos mažinimo paslaugų (žemo slenksčio kabinetų ir farmakoterapijos

Tarptautinė žalos mažinimo organizacija (International Harm Reduction) pradeda kampaniją „10 by 20“. Jos tikslas paskatinti šalių vyriausybes 10 proc.  nuo  šiuo metu skiriamų lėšų karui su narkotikais, nukreipti  į žalos mažinimo programų įnicijavimą ir įgyvendinimą. Tarptautinė kampanija pristatyta šią savaitę Komisijos narkotikų klausimais susitikime Vienoje. Teigiama, kad vyriausybės kasmet išleidžia daugiau kaip 100 mlrd. JAV

Vieša paslaptis, kad beveik kiekviename Lietuvos mieste yra vietos, kur buriasi dažnai itin skurdžiai gyvenantys, švirkščiamuosius narkotikus vartojantys ir problemų su teisėsauga turintys asmenys. Miestiečai šias vietas aplenka, o atsidūrę visuomenės užribyje asmenys vengia viešumo. Pasiekti tokius asmenis nėra lengva, tam reikia ypatingų pastangų ir būdų, veiksmingiausias iš kurių yra žemo slenksčio paslaugos. Deja, šios

2015 m. sausio 22 d. narkotikų  vartotojų savitarpio pagalbos organizacija „Resetas“ ir Klaipėdos miesto buvusių bei esamų metadono programos dalyvių iniciatyvinė grupė susitiko su Klaipėdos priklausomybės ligų centro (KPLC) vadovu Liudu Andrikiu bei centro medicinos personalu. Susitikimo iniciatoriai išreiškė susirūpinimą dėl stipriai sumažėjusių gydymo farmakoterapiniais opioidiniais preparatais (metadono programos) apimčių KPLC. Šiuo metu šioje programoje

Lietuva prisijungė prie regioninės programos „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“ Koalicija „Galiu gyventi“ nuo 2014 m. lapkričio mėn. prisijungė prie regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, kurį finansuoja Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Dar 2014 m. balandžio 1 d. Globalus fondas pasirašė sutartį su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) dėl finansinės paramos pirmam

Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia dalyvauti patirties dalijimosi renginyje „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosioms grupėms“. Renginio metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešėjai dr. Aušra Širvinskienė, Laura Bliujienė ir Vytautas

TOP