KGG inicijuoja diskusiją „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Jurbarko r.“

/ 2016-02-22 / Publikacijos kategorija: Naujienos, Projekto naujienos, Žalos mažinimas

lucky-pathKoalicija „Galiu gyventi“ inicijuoja ir organizuoja apskrito stalo diskusiją „Žalos mažinimo paslaugų poreikis Jurbarko r.“, kuri vyks vasario 23 dieną 11 val. Jurbarko miesto savivaldybėje.

Diskusijos tikslas – supažindinti savivaldybės atsakingus darbuotojus ir politikus su narkotikų žalos mažinimo paslaugų – žemo slenksčio kabinetų bei priklausomybės gydymo vaistiniais opioidais – nauda asmeniui ir visuomenei, siekiant mažinti infekcinių ligų plitimą bei kitas neigiamas su narkotikų vartojimu susijusias pasekmes. Nors žalos mažinimo programos Lietuvoje yra gerai teisiškai reglamentuotos, jų įgyvendinime dar daug reikia padaryti. Šiuo metu Lietuvoje veikia 11 žemo slenksčio paslaugas teikiantys kabinetai 9-se savivaldybėse. Remiantis tarptautinių organizacijų rekomedacijomis, tai labai mažas skaičius, nes realiai pasiekiame tiktai apie 20 proc. probleminių narkotikų vartotojų.  Norint efektyviai valdyti infekcinių ligų  plitimą būtina pasiekti ne mažiau kaip 40-60 proc. visų švirkščiamųjų narkotikų vartotojų.

Pagrindinis renginio akcentas – aptarti naujai atsirandančias galimybės steigti šias paslaugas savivaldybėse pasinaudojant infrastruktūrine ES fondų parama per Sveikatos netolygumų mažinimo programą.

Renginyje dalyvaus ir pranešimus skaitys žalos mažinimo programų ekspertai, sveikatos priežiūros, nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų, atsakingų už narkotikų politikos įgyvendinimą atstovai, narkotikų vartotojų bendruomeninių organizacijų nariai.

Tagged under:
TOP