Vyriausybė pritarė Narkotikų programos projektui

/ 2018-10-11 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos

Spalio 10 d. LR Vyriausybė pritarė Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018-2028 m. programos projektui Narkotikų politikos programai  (programos projektą galima peržvelgti čia: http://ntakd.lrv.lt/uploa…/ntakd/documents/files/10-7249.pdf). Toliau ji bus svarstoma Seime.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas informuoja, kad šiuo strateginiu dokumentu pirmą kartą Lietuvoje siekiama integruotai vertinti su alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimu susijusias problemas ir jų sprendimo galimybes, pripažįstant, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas pirmiausia turi būti vertinamas kaip žmogaus fizinės, psichikos sveikatos, jo ir visuomenės socialinės gerovės užtikrinimo problema. 

Programos prioritetai ir veiklos kryptys suformuluotos po konsultacijų su visuomene (vykdant viešas apklausas), diskusijų darbo grupėse bei ekspertų atlikto išorinio narkotikų politikos Lietuvoje vertinimo. Vieningai sutarta, kad valstybės, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų pastangos turi būti orientuotos į žmogų, padedančios kiekvienam visuomenės nariui išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos ar ją sumažinti, rūpintis savo, šeimos ar bendruomenės narių sveikata bei gerove.

Šis Projektas atliepia opiausias šalies problemas: tabako, alkoholio bei narkotikų vartojimą tarp skirtingo amžiaus žmonių grupių, pagalbą šeimoms, gydymą, reabilitaciją, socialinę integraciją, žemo slenksčio paslaugų teikimą žalingai vartojantiems ar priklausomiems asmenims. Visa tai sprendžiama kokybiškos prevencijos, intervencijos, gydymo, mokslu grįstų kontrolės bei žalos mažinimo priemonių įvairove ir plėtra, taip pat baudžiamosios politikos peržiūra, nukreipta ne į baudimą, o pagalbą žmogui.

Tagged under:
TOP