KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis:

UŽ KASIAKĄ - BAUDŽIAKAS Į CV'IAKĄ

Naujienos

  • 2021-04-27

    PETICIJA – atviras kreipimasis palaikant nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimą

    Kviečiame pasirašyti peticiją, kuria palaikome šiuo metu LR Seime pateiktus ir svarstomus įstatymų projektus, kuriais būtų dekriminalizuotas nedidelio kiekio narkotinių medžiagų turėjimas be tikslo platinti. Už šią veiką liktų administracinė atsakomybė, bet ne baudžiamoji atsakomybė. Peticiją galite pasirašyti čia: Nedidelio kiekio narkotinių medži...
  • 2020-12-09

    Mažo kiekio narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimas – kas tai?

    Visuomenei ir Seimui aktyviai aptariant mažo kiekio narkotinių medžiagų turėjimo dekriminalizavimą, kviečiu pažiūrėti Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (angl. EMCDDA) vaizdo klipą, kuris labai aiškiai išaiškina, kas yra ir kuo skiriasi disponavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis kriminalizavimas, depenalizavimas, dekriminalizavima...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP