KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-04-09

    Konkursas: vyksta atranka partnerių organizacijų, vienijančių narkotikų vartotojus Lietuvoje

    Eurazijos žalos mažinimo tinklas paskelbė konkursą, kurio tikslas – išrinkti ne daugiau kaip 2 organizacijas / bendruomenes, atstovaujančias narkotikus vartojantiems asmenims. Konkursą laimėjusi organizacija / bendruomenė taps Koalicijos „Galiu gyventi“ partnere darbui su regionine programa „Žalos mažinimas veikia – finansuokite!“ Lietuvoje iki 201...
  • 2015-04-01

    Kuriami advokacijos veiksmai žalos mažinimo paslaugoms plėsti

    2015 m. kovo 27 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ iniciatyva buvo organizuotas seminaras „Žalos mažinimo advokacijos veiksmų planavimas“, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, sveikatos politiką vykdančių, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų atstovai, taip pat žemo slenksčio kabinetų darbuotojai, narkotikus vartojančių asmenų...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP