KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-07-03

    Žalos mažinimo programos – vartai į pagalbą

    2015 m. birželio 30 d. Vilniuje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Žalos mažinimas: sveikatos ir socialinės paslaugos narkotikų vartotojams“, kurią organizavo nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ kartu su VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute veikiančiu centru, bendradarbiaujančiu su Pasaulio sveikato...
  • 2015-06-19

    Apie kiekvieno žmogaus teises Koalicijos renginyje „Rūšiuokime, bet ne žmones“

    Birželio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo renginį „Rūšiuokime, bet ne žmones“, kuris buvo skirtas pristatyti  projekto „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“ rezultatus. Beveik 20 mėnesių trukęs projektas buvo finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės fin...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP