KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2014-12-09

    Susitikime su teisingumo viceministru apie gydymo prieinamumą

    Praėjusią savaitę Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai – tarybos pirmininkė Raminta Štuikytė ir advokacijos vadovas Girvydas Duoblys kartu su Vilniaus priklausomybių ligų centro direktoriumi Dr. Emiliu Subata susitiko su teisingumo viceministru Pauliumi Griciūnu. Ekspertai pristatė nerimą keliančią situaciją dėl gydymo laisvės atėmimo vietose,...
  • 2014-12-08

    ŽIV ištyrimui trūksta valstybinio požiūrio

    ŽIV ir AIDS paveiktų žmonių bei jų artimųjų asociacijos „Demetra“ iniciatyva praėjusią savaitę vyko panelinė diskusija dėl ŽIV ištyrimo galimybių Lietuvoje. Diskusijoje dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ Tarybos pirmininkė Raminta Štuikytė, Vilniaus priklausomybių ligų centro direktorius Dr. Emilis Subata ir jo pavaduotoja Dr. Aušra Širvinskienė, ...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP