KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-07-30

    Kviečiame NVO dalyvauti tęstiniuose advokacijos mokymuose

    Kviečiame visas NVO, dirbančias advokacijos srityje stiprinti savo gebėjimus, dalyvaujant Koalicijos „Galiu gyventi“ organizuojamuose tęstiniuose advokacijos mokymuose. Mokymų metu stiprinsime advokacijos gebėjimus bei žinias, kurios padėtų daryti įtaką viešosios politikos formavime socialinės plėtros ir žmogaus teisių srityje; pasitelkę patyrusius...
  • 2015-07-17

    Moldovoje rinkosi bendruomenės ir nevyriausybininkai

    Bendruomenių atstovų delegacija prie Globalaus fondo valdybos kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu inicijavo ir organizavo konsultacinę darbinę sesiją liepos 12-13 dienomis Moldovoje, kurioje iš Lietuvos dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė. Renginys buvo skirtas bendruomenių ir pilietinės visuomenės atstovams iš R...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP