KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-04-01

    Kuriami advokacijos veiksmai žalos mažinimo paslaugoms plėsti

    2015 m. kovo 27 d. Koalicijos „Galiu gyventi“ iniciatyva buvo organizuotas seminaras „Žalos mažinimo advokacijos veiksmų planavimas“, kuriame dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, sveikatos politiką vykdančių, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių institucijų atstovai, taip pat žemo slenksčio kabinetų darbuotojai, narkotikus vartojančių asmenų...
  • 2015-03-25

    Kurkime saugesnę ir sveikesnę visuomenę. Pasidalink 2 proc.!

    Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų Koalicija „Galiu gyventi“ jau 15-tus metus dirba su visuomenės atskirtį patiriančiais asmenimis, pažeidžiamosiomis grupėmis  – psichoaktyvių medžiagų vartotojais ir siekia  efektyvaus priklausomybių ligų bei susijusių problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo. Mes suprantame, kad tai įmanoma ...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP