KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-05-22

    Dialogas su ministerija po truputį mezgasi

    Gegužės viduryje Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingi pareigūnai pakvietė nevyriausybines organizacijas, dirbančias ŽIV / AIDS prevencijos srityje, į pasitarimą, kurio metu buvo nuodugniai aptarta rengiama ŽIV / AIDS ir LPI profilaktikos ir kontrolės 2015–2019 metų programa ir jos įgyvendinimas, 2015–2017 metų priemonių planas. Susitikimas org...
  • 2015-05-13

    Koalicijos atstovai susitiko su NTAKD vadovybe

    Antradienį įvyko Koalicijos “Galiu gyventi”  ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovybės susitikimas, skirtas aptarti bendradarbiavimą tarp institucijų. Susitikime dalyvavo Departamento direktorė I. Juozapavičienė, Koalicijos “Galiu gyventi” tarybos pirmininkė R.Štuikytė,  administracijos vadovė J.Pošk...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP