KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2014-10-16

    Lietuvos nevyriausybinės organizacijos aktyviai jungiasi į veiklą tarptautiniuose tinkluose

    Lietuvos Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija „Už vaiko teises“ š.m. rugsėjo mėn. tapo vienos iš didžiausių Europos tinklinių organizacijų, Eurochild, asocijuota nare. Eurochild – tai daugiau nei 160 organizacijų ir individualių ekspertų iš 35 Europos šalių vienijantis tinklas, kuris savo veikla siekia skatinti vaikų ir jaunų žmonių tin...
  • 2014-10-05

    Vilnius ir Klaipėda laukia savanorių

    Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ skelbia atranką ir ieško savanorių Vilniuje ir Klaipėdoje darbui žmogaus teisių srityje. Savanoriško darbo pobūdis: teisinių konsultacijų teikimas / procesinių dokumentų rengimas pažeidžiamoms visuomenės grupėms; savanoriavimo trukmė: 2 val. per savaitę Tau patogiu metu; kvalifikuot...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP