KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Informacijos, švietimo ir savipagalbos įrankis:

UŽ KASIAKĄ - BAUDŽIAKAS Į CV'IAKĄ

Naujienos

  • 2018-11-21

    Pristatyti ŽIV stigmos indekso tyrimo Lietuvoje rezultatai

    Šiandien buvo pristatytas pirmą kartą Lietuvoje atliktas ŽIV stigmos indekso (People Living with HIV Stigma Index) tyrimas, kurį pagal tarptautinę Global Network of People living with HIV (GNP+) metodologiją yra atlikę ir beveik 100 kitų valstybių. GLAUSTI TYRIMO REZULTATAI – pranešime žiniasklaidai: Daugiau nei pusė ŽIV turinčių asmenų jauči...
  • 2018-10-11

    Vyriausybė pritarė Narkotikų programos projektui

    Spalio 10 d. LR Vyriausybė pritarė Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018-2028 m. programos projektui Narkotikų politikos programai  (programos projektą galima peržvelgti čia: http://ntakd.lrv.lt/uploa…/ntakd/documents/files/10-7249.pdf). Toliau ji bus svarstoma Seime. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontr...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP