KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-08-25

    VPLC iniciatyva dėl mirčių nuo heroino perdozavimo Vilniuje

    Reaguodamas į padažnėjusias mirtis nuo heroino perdozavimo Kirtimų tabore, Vilniaus priklausomybės ligų centras (VPLC) žemo slenksčio paslaugas švirkščiamų narkotikų vartotojams, kurias teikia Mobiliojoje klinikoje, nuo rugpjūčio 10 d. papildė naloksono ampulių išdavimu. Iki rugpjūčio 20 d. klinikos darbuotojai išdavė 216 ampulių. Mobiliosios klini...
  • 2015-08-11

    NVO dėmesiui: pratęsta registracija į advokacijos mokymus iki 24 dienos

    Kviečiame visas NVO, dirbančias advokacijos srityje stiprinti savo gebėjimus, dalyvaujant Koalicijos „Galiu gyventi“ organizuojamuose advokacijos mokymuose. Mokymų metu stiprinsime advokacijos gebėjimus bei žinias, kurios padėtų daryti įtaką viešosios politikos formavime socialinės plėtros ir žmogaus teisių srityje; pasitelkę patyrusius Lietuvos ir...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP