KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2014-09-10

    Kviečiame į renginį: „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosiomis grupėmis“.

    Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia dalyvauti patirties dalijimosi renginyje „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosiomis grupėmis“ Renginio metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskai...
  • 2014-09-01

    PASPAUDĘS RANKĄ ŽIV NEUŽSIKRĖSI

    Martynas Jakštas, Koalicijos „Galiu gyventi“ teisininkas-savanoris Dar šių metų pradžioje pradėjau ieškotis veiklos pagal savo, teisininko profesiją ir mane sudomino skelbimas dėl savanoriško darbo, kurį per „Infolex“ sistemą (teisininkų bendruomenei skirtas internetinis portalas www.infolex.lt) paskelbė Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koa...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP