KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2015-02-28

    Lietuvoje užsikrėtusiųjų ŽIV gerokai mažiau nei pas kaimynus latvius ir estus: verkti ar džiaugtis?

    Lietuvoje užsikrėtusiųjų ŽIV gerokai mažiau nei pas kaimynus latvius ir estus:  verkti ar džiaugtis? Lietuvoje kas tris dienas išaiškinamas naujas ŽIV užsikrėtęs žmogus: 2013 m. Lietuvoje ŽIV pirmą kartą buvo nustatytas 160 asmenų, o bendras ŽIV užsikrėtusių asmenų skaičius siekė 5.98 atvejų 100-ui tūkstančių gyventojų (HI Sveikatos informacijos ce...
  • 2015-02-19

    NVO kviečiamos teikti pastabas

    Atsižvelgusi į Koalicijos „Galiu gyventi“ kritiką dėl to, kad ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015-2019 m. programos ir 2015-2017 m. priemonių plano rengimo procesas yra nenuoseklus, nepakankamai viešas, o tiesiog „klaidžiojantis“ tik valstybės įstaigų koridoriuose, Sveikatos apsaugos ministerija pateikė program...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP