KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2014-09-01

    PASPAUDĘS RANKĄ ŽIV NEUŽSIKRĖSI

    Martynas Jakštas, Koalicijos „Galiu gyventi“ teisininkas-savanoris Dar šių metų pradžioje pradėjau ieškotis veiklos pagal savo, teisininko profesiją ir mane sudomino skelbimas dėl savanoriško darbo, kurį per „Infolex“ sistemą (teisininkų bendruomenei skirtas internetinis portalas www.infolex.lt) paskelbė Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koa...
  • 2014-08-08

    Lietuvos piliečiams visos priklausomybės ligų gydymo paslaugos teikiamos nemokamai

    Rugpjūčio 1 d. įsgaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr.V-749 patvirtinta „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“. Tuo būdu pacientai visas centre teikiamas priklausomybės ligų gydymo paslaugas gali gauti nemokamai. Centro gydytojai ambulatorines konsultacijas teikia planine...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP