KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2014-10-25

    Registruokitės į renginį apie priklausomybes ir ŽIV/AIDS prevenciją Visagine

    Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia dalyvauti šviečiamojoje diskusijoje „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosiomis grupėmis“, kuri vyks lapkričio 6 dieną Visagine. Renginio metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais...
  • 2014-10-23

    ŽIV statistika ir (ne)sprendžiamos pasekmės

    ŽIV (žmogus imunodeficito virusas) infekuotų asmenų koeficientas atitenkantis šimtui tūkstančių gyventojų Lietuvoje vienas mažiausių ne tik Europoje, bet ir beveik visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuvoje koeficientas tesiekia 5,3. Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) kyla klausimas, kodėl Lietuvą sup...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP