KOALICIJOS VEIKLA

Organizuoja teisės aktų priėmimo bei jų įgyvendinimo stebėseną ir analizę. Teikia rekomendacijas ir konsultacijas valdžios ir kitoms institucijoms, kaip spręsti priklausomybių ir su jomis susijusias problemas. Atlieka tyrimus priklausomybių ir susijusiose srityse. Organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas. Rengia informacinę medžiagą apie priklausomybes ir su jomis susijusias problemas.

Naujienos

  • 2017-10-18

    Spalio 17-a – Tarptautinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi diena

    Spalio 17-ąją minima Tarptautinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi diena. Šiandien Lietuvoje skursta kas penktas gyventojas. Kaip galėtume jiems padėti ir mažinti šią socialinę atskirtį? Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kurio nariai esame ir mes, pateikė LRS labai konkrečius pasiūlymus dėl galimų veiksmų ir įstatymų pakeitim...
  • 2017-10-12

    Lietuvoje atliktas ŽIV/AIDS priežiūros ir gydymo kaskados tyrimas

    2017 m. rugsėjo mėnesį asociacijos „Demetra“ atliktas ŽIV/AIDS priežiūros ir gydymo kaskados tyrimas atskleidė pagrindines problemines ŽIV prevencijos vietas ir parodė,  kaip Lietuva įgyvendina Jungtinių Tautų AIDS programos (UNAIDS) tikslą “90-90-90”. Pasak tyrimo rezultatų, tik šešiolika procentų ŽIV užsikrėtusiųjų yra saugūs aplinkiniams, o liku...

Informacijos ir žinių centras

Lietuva viena pirmųjų Europoje ir pirmoji buvusioje Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti narkotikų žalos mažinimo programas, kaip veiksmingas priemones gydant priklausomus nuo narkotikų asmenis ir mažinant su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusias neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes visuomenėje.

TOP