Paprasta finansavimo reforma, galinti ženkliai sumažinti su narkotikais susijusių mirčių skaičių

Tarptautinė žalos mažinimo organizacija apskaičiavo, kad kasmet pasaulyje mažiausiai tūkstantis asmenų nuteisiami myriop vardan „narkotikų kontrolės“, o tūkstančiai kitų įkalinami ilgam laikui arba priverstinai uždaromi gydymo centruose, kuriuose itin prastos sąlygos.Šiemet JT Narkotikų komisijos posėdžio atidaryme Tarptautinė žalos mažinimo organizacija ptadėjo savo 10 iki 20-tųjų kampaniją kviesdama valstybes 10 proc. lėšų, kurias šiuo metu skiria narkotikų kontrolei, nukreipti į jas žalos mažinimo programoms. Vien šių 10 proc. užtektų tam, kad būtų dvigubai sumažintas šiuo metu egzistuojantis ŽIV ir hepatito C prevencijos trūkumas žmonėms, kurie vartoja narkotikus. Daugiau

 

Mažiau gali reikšti daugiau

Nauji tyrimai rodo, kad naloksono – veksmingo vaisto, užkertančio kelią tokių narkotikų kaip heroinas ar opiatai, perdozavimui – taikymas yra paprastas ir nereikalaujantis ilgų sudėtingų apmokymų. Pasaulyje jau beveik du dešimtmečius narkotikų vartotojai vieni kitiems suteikia šį vaistą, kai įvyksta opiatų perdozavimas. Koks jų parengimas ir kvalifikacija? Paprasta, penkias minutes trunkanti mokymų sesija. Daugiau

 

Baltarusija atveria sienas asmenims, infekuotiems ŽIV

Jungtinių Tautų AIDS programos atstovai gavo Baltarusijos vyriausybės patvirtinimą, kad ji neapriboja nei įvažiavimo į šalį, nei apsigyvenimo joje asmenims, užsikrėtusiems ŽIV. Taip pat Baltarusija užtikrina lygiavertes teises į sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir antiretrovirusinį gydymą, užsienio piliečiams, turintiems ŽIV. Daugiau

 

Ragina integruoti atsako į ŽIV ir tuberkuliozę priemones ir stabdyti epidemijų plitimą

Jungtinių Tautų AIDS programos vadovai pasaulinę tuberkuliozės dieną kviečia efektyviau integruoti atsako į ŽIV ir tuberkuliozę priemones šalyse ir regionuose, kurie labiausiai nukentėjo nuo šių ligų padarytos žalos. 2013 m. pasaulyje tuberkulioze susirgo 9 mln. asmenų. Kasmet nuo šios ligos miršta 1,5 mln. Tuberkuliozė išlieka pagrindine mirties tarp infekuotųjų ŽIV priežastimi. Daugiau

 

Jungtinių Tautų dėmesys – apsaugoti moteris ir šeimas nuo karo su narkotikais

Jungtinių Tautų vadovai ir pilietinių organizacijų atstovai kovo mėnesį rinkosi į kasmetinį 59-ąjį Komisijos dėl moterų padėties(Commission on the Status of Women, CSW) renginį, vykusį Niujorke, JAV. Komisijos dalyviai aptarė pasiekimus ir pažangą, padarytus per 20 metų nuo Pekino deklaracijos ir Veiksmų platformos patvirtinimo, kurioje teigiama, jog nėštumas „neturi tapti diskriminacijos pagrindu ar kliūtimi pilnaverčiam moters dalyvavimui visuomenės gyvenime”. Vienas iš renginio pagrindinių tikslų – atkreipti dėmesį į žalą, kurią daro moterims karas su narkotikais. Daugiau

 

Tuberkulioze Europoje kasdien suserga 1000 asmenų

2013 metais 360 tūkst. Europos gyventojų susirgo tuberkulioze – tūkstantis asmenų per dieną. Tuberkuliozės atvejų skaičius, palyginti su 2012 m., nukrito 6 proc., tačiau vaistams atsparios tuberkuliozės atvejų skaičius išlieka labai didelis. Daugiau

 

Europos narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA) pabrėžia su kanapių vartojimu susijusių sutrikimų gydymo svarbą

Kanapės – Europoje plačiausiai vartojama narkotinė medžiaga. Praėjusiais metais šį narkotiką vartoję pripažino 18,1 mln. asmenų. Tarp jų, 14,6 mln. – jaunimas (15-34 metų), 3 mln. tarp jų kanapes vartoja kasdien. Efektyvaus su kanapių vartojimu susijusių sutrikimų gydymo svarba sparčiai auga. Daugiau

 

Europos narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA) paskelbė pirmąją narkotikų situacijos Vakarų Balkanuose apžvalgą

Europos narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA) paskelbė pirmąją narkotikų situacijos Vakarų Balkanuose apžvalgą. Dėmesys kreipiamas į Albaniją, Bosniją ir Hercogoviną, Makedoniją, Kosovą, Juodkalniją ir Serbiją – valstybes pretenduojančias įžengti į Europos Sąjungą. Apžvalgoje ypatingas dėmesys skiriamas narkotikų vartojimo problemai, su narkotikais susijusiems mirties atvejams, narkotikų švirkštimosi iššauktoms ligoms bei jų gydymui ir žalos mažinimui. Daugiau

 

Europos narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA) pateikia naujausią informaciją apie naujus narkotikus iš ES Ankstyvojo perspėjimo sistemos

Europos narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) apžvalgos duomenimis, Europos sąjungos šalyse per savaitę aptinkamos dvi naujos psichiką veikiančios medžiagos. 2014 m. ES Ankstyvojo perspėjimo sistemoje (EWS) buvo užregistruotas 101 naujas narkotikas (daugiau nei 2013 m., kai buvo aptikta 81 nauja narkotinė medžiaga). Šiuo metu EWS agentūra stebi 450 narkotinių medžiagų, kurių daugiau nei pusė buvo atrastos per tris pastaruosius metus. Daugiau

 

Prancūzijoje debatai dėl narkotikų vartojimo kambarių atidarymo

Prancūzų parlamentarai nusprendė uždegti žalią šviesą narkotikų vartojimo kambariams, kuriuose prižiūrint specialistų komandai būtų leidžiama vartoti neteisėtas narkotines medžiagas. Numatyta eksperimento trukmė 6-eri metai po pirmojo kabineto atidarymo. Daugiau

 

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

TOP