Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ skelbia atranką ir ieško savanorių Vilniuje ir Klaipėdoje darbui žmogaus teisių srityje. Savanoriško darbo pobūdis: teisinių konsultacijų teikimas / procesinių dokumentų rengimas pažeidžiamoms visuomenės grupėms; savanoriavimo trukmė: 2 val. per savaitę Tau patogiu metu; kvalifikuoto teisininko pagalba savanoriavimo laikotarpiu. Laukiame Tavo gyvenimo aprašymo su trumpu prisistatymu adresu agne.ziukaite@galiugyventi.lt

Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai rugsėjo mėnesį dalyvavo Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, teikiamų asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, vertinimo darbo grupės pirmajame posėdyje. Darbo grupė suburta ir patvirtina šių metų liepos mėnesį, joje dalyvauja atsakingų valstybės institucijų, taip pat sveikatos priežiūros bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Iki šių metų pabaigos grupė turi pateikti pasiūlymus dėl sveikatos

Rugsėjo 16 d. – spalio 1 d. Niujorke vyksta 69-oji Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Vienas iš darbotvarkės klausimų – kokie bus Jungtinių Tautų vystymosi tikslai po 2015-ųjų. Įžymiausi pasaulio psichikos sveikatos ekspertai ragina į tikslus įtraukti psichikos sveikatos klausimus. Profesorius Graham Thornicroft teigia, jog šiuo metu vienas iš šešių asmenų tam tikru gyvenimo metu susiduria

Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia dalyvauti patirties dalijimosi renginyje „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosioms grupėms“. Renginio metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešėjai dr. Aušra Širvinskienė, Laura Bliujienė ir Vytautas

Koalicija „Galiu gyventi“ surengė tris susitikimus su skirtingomis NVO, kurių veikla ir tikslinės grupės panašios į KGG (balandžio 30 d., liepos 18 d. ir rugpjūčio 13 d.). Susitikimai rengti kaip moderuojama diskusija, kurios metu, buvo siekta stiprinti tinklaveiką, aptarti organizacijų siekius, tematikas, veiklas, galimus bendrus sąlyčio taškus/pozicijas, galbūt inicijuoti ir konkretų tarpusavio bendradarbiavimą. Dalyvavusios organizacijos:

Rugpjūčio 1 d. įsgaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr.V-749 patvirtinta „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“. Tuo būdu pacientai visas centre teikiamas priklausomybės ligų gydymo paslaugas gali gauti nemokamai. Centro gydytojai ambulatorines konsultacijas teikia planine eilės tvarka, užsirašius priėmimui registratūroje 213 78 08 arba atvykus į ambulatorinį skyrių. Stacionariniam

Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andiukaičio 2014 07 16 d. įsakymas Nr. V-819 supaprastino pakaitinio gydymo opioidiniais vaistais tvarką, nustatytą LR SAM 2007 08 06 d. įsakymu Nr V-653. Vadovaujantis tvarkos aprašo pakeitimais, pakaitinį gydymą opioidiniais vaistais nuo šiol gali skirti vienas gydytojas psichiatras. Anksčiau gydymą skirdavo asmens sveikatos priežiūros įstaigos Gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

Liepos 28-ąją (pirmadienį) minima Pasaulinė hepatito diena, kurios šūkis „Pagalvok dar kartą“. Minint šią dieną Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) siekia didinti visuomenės budrumą apie hepatitų keliamas grėsmes sveikatai. Virusiniai hepatitai – tai skirtingų virusų A, B, C, D ir E sukeliami kepenų uždegimai, kurie plinta skirtingais būdais. PSO duomenimis, kasmet pasaulyje nuo virusinio hepatito ar

Koalicija „Galiu gyventi“ šią savaitę pakvietė žurnalistus, rašančius socialinėmis temomis, į šviečiamąjį-informacinį seminarą, kuriame pristatė pagrindines problemas, susijusias su tam tikrų žodžių, terminų vartojimu kalbant apie narkotikų vartotojus. Renginio metu konkrečią istoriją pasakojo vienas iš narkotikų vartotojų Jonas, šiuo metu sėkmingai besigydantis. Jis taip pat pristatė neseniai įkurtą Lietuvos narkotikų vartotojų organizaciją „Resetas“. Žurnalistai išklausė pranešimus

Liepos 7-11 d. penki Koalicijos nariai bei administracija (Aušra Širvinskienė, Rita Krikščiukaitytė, Aleksandras Slatvickis, Girvydas Duoblys ir Laura Bliujienė) lankėsi Moldovoje. Stažuotės tikslas – aplankyti NVO, kurios jau seniai įdiegė pažangesnę nei Lietuvoje praktiką dėl ŽIV prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Moldova pasirinkta dėl to, kad ji jau nuo 2005 m. organizuoja žalos mažinimo, farmakoterapijos

TOP