ŽIV (žmogus imunodeficito virusas) infekuotų asmenų koeficientas atitenkantis šimtui tūkstančių gyventojų Lietuvoje vienas mažiausių ne tik Europoje, bet ir beveik visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuvoje koeficientas tesiekia 5,3. Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) kyla klausimas, kodėl Lietuvą supančiose šalyse statistika yra ženkliai didesnė, o Lietuva šiame geografiniame kontekste itin išsiskiria. Daugiau

KGG atstovai dalyvavo jau keturiuose šviečiamuosiuose-mokomuosiuose seminaruose, kurie skirti žurnalistams, rašantiems ar besidomintiems žmogaus teisių klausimais. Tradicija tapęs bendradarbiavimas tarp organizacijų tęsiasi jau ne vienerius metus, o bendravimas su žurnalistais seminarų metu pasiteisina, keičiant nuomonę bei mažinant stigmą apie pažeidžiamąsias visuomenės grupes, tokias kaip narkotikų vartotojai, infekuotieji ŽIV ar sergantieji AIDS, taip pat sekso paslaugų

Lietuvos Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija „Už vaiko teises“ š.m. rugsėjo mėn. tapo vienos iš didžiausių Europos tinklinių organizacijų, Eurochild, asocijuota nare. Eurochild – tai daugiau nei 160 organizacijų ir individualių ekspertų iš 35 Europos šalių vienijantis tinklas, kuris savo veikla siekia skatinti vaikų ir jaunų žmonių tinkamą teisių įgyvendinimą ir tinkamų sąlygų jų gyvenimo gerovei

Koalicijos “Galiu gyventi” remiamas priklausomybe sergantis pacientas pateikė skundą į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją bei medicinos auditą dėl neteisėtai nutraukto priklausomybės gydymo, patekus į laisvės atėmimo vietą. Šį skundą pateikti rekomendavo pirmosios instancijos teismas, kuriam apeliacinis teismas buvo grąžinęs iš naujo persvarstyti AB ieškinį dėl nutraukto gydymo, kaip iki galo neišnagrinėtą. Rugsėjį įvyko

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ skelbia atranką ir ieško savanorių Vilniuje ir Klaipėdoje darbui žmogaus teisių srityje. Savanoriško darbo pobūdis: teisinių konsultacijų teikimas / procesinių dokumentų rengimas pažeidžiamoms visuomenės grupėms; savanoriavimo trukmė: 2 val. per savaitę Tau patogiu metu; kvalifikuoto teisininko pagalba savanoriavimo laikotarpiu. Laukiame Tavo gyvenimo aprašymo su trumpu prisistatymu adresu agne.ziukaite@galiugyventi.lt

Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai rugsėjo mėnesį dalyvavo Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, teikiamų asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, vertinimo darbo grupės pirmajame posėdyje. Darbo grupė suburta ir patvirtina šių metų liepos mėnesį, joje dalyvauja atsakingų valstybės institucijų, taip pat sveikatos priežiūros bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Iki šių metų pabaigos grupė turi pateikti pasiūlymus dėl sveikatos

Rugsėjo 16 d. – spalio 1 d. Niujorke vyksta 69-oji Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Vienas iš darbotvarkės klausimų – kokie bus Jungtinių Tautų vystymosi tikslai po 2015-ųjų. Įžymiausi pasaulio psichikos sveikatos ekspertai ragina į tikslus įtraukti psichikos sveikatos klausimus. Profesorius Graham Thornicroft teigia, jog šiuo metu vienas iš šešių asmenų tam tikru gyvenimo metu susiduria

Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia dalyvauti patirties dalijimosi renginyje „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosioms grupėms“. Renginio metu dalyviai bus supažindinami su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešėjai dr. Aušra Širvinskienė, Laura Bliujienė ir Vytautas

Koalicija „Galiu gyventi“ surengė tris susitikimus su skirtingomis NVO, kurių veikla ir tikslinės grupės panašios į KGG (balandžio 30 d., liepos 18 d. ir rugpjūčio 13 d.). Susitikimai rengti kaip moderuojama diskusija, kurios metu, buvo siekta stiprinti tinklaveiką, aptarti organizacijų siekius, tematikas, veiklas, galimus bendrus sąlyčio taškus/pozicijas, galbūt inicijuoti ir konkretų tarpusavio bendradarbiavimą. Dalyvavusios organizacijos:

Rugpjūčio 1 d. įsgaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014-07-11 įsakymu Nr.V-749 patvirtinta „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“. Tuo būdu pacientai visas centre teikiamas priklausomybės ligų gydymo paslaugas gali gauti nemokamai. Centro gydytojai ambulatorines konsultacijas teikia planine eilės tvarka, užsirašius priėmimui registratūroje 213 78 08 arba atvykus į ambulatorinį skyrių. Stacionariniam

TOP