Tikriausiai ne vienas pastebėjome viešoj erdvėj padažnėjusią informaciją apie pastaruoju metu ypač suaktyvėjusias policijos operacijas Vilniaus mieste esančiame ir daug rūpesčių keliančiame Kirtimų tabore. Giriamasi, kad tokio masto operacijų narkotikų prekeiviai dar nebuvo patyrę, kad šie slapti ir gerai organizuoti policijos reidai sudavė rimtą smūgį tabore vykstančiai prekybai narkotikais, kad mieste jaučiamas heroino stygius, “badas”.

Koalicija „Galiu gyventi“ įgyvendina projektą “Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (apimant švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas”, kuris finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje lėšomis.Specialistai informuoja, kad didžiausiai ŽIV rizikos grupei – žmonėms, kurie vartoja narkotikus švirkščiamuoju būdu – iki šiol valstybėje nesukurta veiksminga pagalbos ir gydymo sistema,

TOP