Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo patirties dalijimosi renginį Visagine

Lapkričio 6 dieną Visagine Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo patirties dalijimosi renginį tema „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosioms grupėms“, kuris buvo skirtas socialiniams darbuotojams. Renginio metu dalyviai buvo supažindindinti su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešėjai dr. Aušra Širvinskienė, Raimondas Stakėnas ir Vytautas Mileris supažindino dalyvius su priklausomybe kaip liga, priklausomų asmenų elgesio keitimosi stadijomis bei šiuolaikiniais mokslu pagrįstais gydymo ir reabilitacijos būdais. Taip pat buvo kalbama apie atvejo vadybos taikymo pasiekimus dirbant su priklausomais asmenims bei teisines problemas, su kuriomis jie susiduria.

Narkomanas ar narkotikų vartotojas žiniasklaidoje: kodėl tai svarbu?

Liepos mėnesį Koalicija „Galiu gyventi“ pakvietė žurnalistus į renginį tema „Narkomanas ar narkotikų vartotojas žiniasklaidoje: kodėl tai svarbu“ ?“. Jautrinimo seminaro tikslas buvo atkreipti dėmesį į tam tikrų sąvokų, socialiai jautrių terminų vartojimą viešoje erdvėje. Renginio metu organizatoriai konkrečiais pavyzdžiais pailiustravo socialiai jautrių terminų svarbą ir įtaką pateikiant informaciją apie narkotikų vartotojus žiniasklaidos priemonėse. Seminare savo istoriją pasakojo vienas iš narkotikų vartotojų Jonas, šiuo metu sėkmingai besigydantis. Jis taip pat pristatė neseniai įkurtą Lietuvos narkotikų vartotojų organizaciją „Resetas“. Žurnalistai išklausė pranešimus šiomis temomis: „Mitai ir tikrovė apie elgesio keitimą“, „Socialiai jautrūs terminai“, „Teisingai apie narkomaniją: griauname stereotipus ir mitus“, „Apie ką rašyti? Į žiniasklaidos akiratį nepatenkančios narkotikus vartojančių asmenų gyvenimo aktualijos“. Renginio dalyviai vieningai sutarė, kad tokio pobūdžio renginiai labai reikalingi ir naudingi, nes informacijos pateikimas iš pirmųjų lūpų objektyviai ir nešališkai labai svarbi žurnalistinio darbo dalis.

Rugsėjo mėnesį Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo patirties dalijimosi renginį tema „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija“

Rugsėjo mėnesį Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo patirties dalijimosi renginį tema „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija: kaip dirbti su pažeidžiamosioms grupėms“, kuris buvo skirtas socialiniams darbuotojams. Renginio metu dalyviai susipažino su specialiosiomis teisinėmis, socialinėmis ir psichologinėmis žiniomis, kurios svarbios dirbant su ŽIV/AIDS paveiktais, priklausomybe sergančiais (įskaitant ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojus) bei kitais socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis. Pranešimus skaitė Vilniaus priklausomybilių ligų centro, Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai.

Šviečiamoji diskusija sulaukė susidomėjimo

Gegužės 30 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo šviečiamąją diskusiją „Priklausomybės, ŽIV/AIDS prevencija ir socialinių paslaugų teikimo ypatumai pažeidžiamosioms grupėms“. Renginys buvo skirtas Visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su priklausomybių ligomis sergančiais žmonėmis.

Pasirengimo savanorystei mokymai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje

2014 m. sausį–vasarį pasirengimo savanorystei mokymus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje baigė 25 teisininkai savanoriai. Dalis jų dar studijuoja, kiti jau baigę teisės mokslus. Mokymuose dalyvavo Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio unversiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kolpingo kolegijos, Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos studentai bei absolventai. Šiuo metu savanoriai teisines konsultacijas kartą per savaitę jau teikia Vilniaus priklausomybės ligų centre, ŽIV ir AIDS paveiktų žmonių bei jų artimųjų asociacijoje „Demetra“. Artimiausiu metu numatoma konsultacijas pradėti Kauno apskrities priklausomybės ligų centre, Klaipėdos priklausomybės ligų centre bei Klaipėdos psichikos sveikatos centre. Norintieji gauti pirminę teisinę konsultaciją turi kreiptis tiesiogiai į vieną iš nurodytų įstaigų.

TOP