Koalicijos taryba 2022-2024

Dovilė Mačiulytė, Tarybos pirmininkė

 

Aleksandras Slatvickis, Tarybos pirmininkės pavaduotojas

 

Dr. Aušra Širvinskienė

 

Giedrius Likatavičius

 

Emilija Gaidytė

 

Virginijus Varkalis

 

Agnė Gaisrė

Koalicijos nariais gali būti nevyriausybinės organizacijos ir asmenys, pritariantys koalicijos siekiams, dalyvaujantys jos veikloje bei mokantys 15 eurų metinį nario mokestį. Pagal Koalicijos įstatus Koalicijos nariu galima tapti Koalicijos Tarybos sprendimu, pateikus jai motyvuotą prašymą bei turint dviejų Tarybos narių rekomendacijas.

Koalicijos “Galiu gyventi” įstatai (PDF formatu).

 

Koalicijos nariai

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“
Kauno g. 6 – 1, LT – 03011 Vilnius
Tel. (8 5) 233 2533
www.demetra.lt

NVO Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos
Alytaus komiteto Socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras „Pasitikėjimas“
Ligoninės g. 3, LT – 63155 Alytus
Tel. (8 315) 51 548

NVO „Pilietinių iniciatyvų centras“
Direktorius Girvydas Duoblys
Smetonos g. 5-304, LT – 01115 Vilnius
girvydas@pic.lt
www.pic.lt

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
Direktorė Karilė Levickaitė
Olandų g. 19 – 2, LT-01100 Vilnius
Tel. (8 5) 271 5760
www.gip-global.org

Virginija Ambrazevičienė

Gintaras Armalis
Plungės nakvynės namų direktorius
Tel. (8 448) 71 882

Agnė Gaisrė

Snieguolė Dapšienė
Klaipėdos anoniminės konsultacijos (pagalbos narkomanams) tarnybos vadovė

Vytautas Mileris

Jurgita Poškevičiūtė

Aleksandras Slatvickis
Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiasis gydytojas
Tel. (8 46) 31 13 85

Aušra Širvinskienė
Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja

Raminta Štuikytė

Irma Zabulionienė

Mindaugas Lankauskas

Laura Bliujienė

Dovilė Mačiulytė

Virginijus Varkalis

Giedrius Likatavičius

Emilija Gaidytė

TOP