Koalicijos taryba 2018-2020

Dr. Rokas Uscila, Tarybos pirmininkas

Rokas Uscila

Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotojas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas, taip pat MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos narys. Teisininkas, mediatorius, socialinių mokslų (teisės) daktaras. Daugiau bei 15 metų atlieka įvarius kriminologinių, įskaitant socialinių deviacijų, viktimologinių reiškinių tyrimus. Turi ekspertinės patirties bausmių vykdymo sistemoje, ypač probacijos ir atkuriamojo teisingumo srityse. Yra parengęs ir publikavęs dešimtį mokslinių, metodinių leidinių.

 

Dr. Aušra Širvinskienė, Tarybos pirmininko pavaduotoja

Ausra Sirvinskiene

Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja, Vilniaus universiteto lektorė. Socialinių mokslų (sociologijos) daktarė. Daugiau nei dešimt metų domisi priklausomybės reiškiniu ne tik sveikatos, socialinėje, bet ir ekonominėje, kultūrinėje srityje. Autorė ir bendraautorė 9 išleistų ar adaptuotų metodikų, kurios skirtos specialistams, savo darbe susiduriantiems su priklausomais nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis. Yra parengusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje patvirtintas keturias socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas. Veda mokymus priklausomybių specialistams Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Moldavijoje, Uzbekijoje. Prisidėjo prie mokymų specialistams iš Tadžikijos, Gruzijos, Kirgizijos, Ukrainos.

 

Tarybos nariai:

Aleksandras Slatvickis

Aleksandras Slatvickis

Gydytojas psichiatras, Klaipėdos Psichikos sveikatos centro vadovas. Turi beveik 40 metų gydytojo narkologo ir psichiatro darbo patirtį Lietuvoje ir užsienyje. Stažavosi įvairių užsienio šalių narkologijos ir psichiatrijos katedrose, taip pat Kauno medicinos universiteto ir Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikose.

Klaipėdos narkologijos dispanserio įkūrimo vienas iš iniciatorių, metadono programos Klaipėdos mieste įgyvendinimo autorius. Inicijavo žalos mažinimo programų organizavimą ir įgyvendinimą Klaipėdoje dar 1995-1997 m. Turi ilgametę tarptautinę ekspertinę patirtį, yra buvęs įvairių tarptautinių programų, komitetų, organizacijų valdybų nariu, reguliariai skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose priklausomybių gydymo bei narkotikų žalos mažinimo temomis. Ilgametis Koalicijos “Galiu gyventi” narys, Lietuvos psichiatrų asociacijos valdybos narys ir jos Klaipėdos krašto filialo pirmininkas.

 

Dr. Virginija Ambrazevičienė

Virginija Ambrazeviciene

Buvusi ilgametė Koalicijos „Galiu gyventi“ Visuomenės sveikatos seminarų programos direktorė. Ilgametė patirtis dirbant valstybiniame (Sveikatos apsaugos ministerija) ir nevyriausybiniame sektoriuje (Atviros Lietuvos fondas, Koalicija „Galiu gyventi“). Fizikos mokslų daktarė.

Virginija Ambrazevičienė per savo 20 metų darbą sveikatos apsaugos srityje inicijavo ir įgyvendino daugybę tarptautinių programų ir projektų, skirtų medicinos personalo kvalifikacijos kėlimui bei sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai ir gerinimui ypač – pažeidžiamosioms žmonių grupėms. 2015 m. Virginijai Ambrazevičienei suteiktas Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas.

Gintaras Armalis

Gintaras Armalis

Plungės Krizių centro (nakvynės namų) kūrėjas ir vadovas, socialinio darbo profesionalas ir ekspertas, turintis beveik 20 metų patirties.

Agnė Gaisrė

Agne-Gaisre

Visuomenės sveikatos vadybos magistrė. Ilgametė patirtis dirbant nevyriausybiniame sektoriuje, ypač visuomenės sveikatos bei žmogaus teisių srityse

 

Svetlana Kulšis

Svetlana

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacijos „Demetra“ vadovė ir viena iš steigėjų. Daugiau nei 18 metų dirba ŽIV / AIDS prevencijoje Lietuvoje ir Rytų Europoje. Turi ilgametės patirties dirbant nevyriausybiniame sektoriuje.  ŽIV greitojo testavimo ir konsultavimo, ŽIV / AIDS prevencijos tarp sekso paslaugų teikėjų, žalos mažinimo intervencijos švirkščiamuosius narkotikus vartojantiems asmenims paslaugų organizavimo specialistė.

 

Koalicijos nariais gali būti nevyriausybinės organizacijos ir asmenys, pritariantys koalicijos siekiams, dalyvaujantys jos veikloje bei mokantys 15 eurų metinį nario mokestį. Pagal Koalicijos įstatus Koalicijos nariu galima tapti Koalicijos Tarybos sprendimu, pateikus jai motyvuotą prašymą bei turint dviejų Tarybos narių rekomendacijas.

Koalicijos “Galiu gyventi” įstatai (PDF formatu).

 

Koalicijos nariai

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“
Kauno g. 6 – 1, LT – 03011 Vilnius
Tel. (8 5) 233 2533
www.demetra.lt

NVO Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos
Alytaus komiteto Socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras „Pasitikėjimas“

Ilona Vabolienė
Ligoninės g. 3, LT – 63155 Alytus
Tel. (8 315) 51 548, faks. (8 315) 77160

NVO „Pilietinių iniciatyvų centras“
Direktorius Girvydas Duoblys
Smetonos g. 5-304, LT – 01115 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4418, faks. (8 5) 232 4237
www.pic.lt

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
Direktorė Karilė Levickaitė
Olandų g. 19 – 2, LT-01100 Vilnius
Tel. (8 5) 271 5760
www.gip-global.org

Asociacija „Tavo drugys“
Pirmininkas Daumantas Každailis
A. Mickevičiaus 11-9, LT – 08119 Vilnius

Virginija Ambrazevičienė

Gintaras Armalis
Plungės nakvynės namų direktorius
Tel. (8 448) 71 882

Kęstutis Butkus  (NARYSTĖ SUSPENDUOTA)
VšĮ „Resetas“, Lietuvos narkotikų vartotojų savitarpio pagalba, programų vadovas

Svajūnas Čioraitis  (NARYSTĖ SUSPENDUOTA)
VšĮ „Resetas“, Lietuvos narkotikų vartotojų savitarpio pagalba, direktorius

Agnė Gaisrė

Snieguolė Dapšienė
Klaipėdos anoniminės konsultacijos (pagalbos narkomanams) tarnybos vadovė

Vytautas Mileris

Jurgita Poškevičiūtė

Aleksandras Slatvickis
Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausiasis gydytojas
Tel. (8 46) 31 13 85

Emilis Subata
Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius
Gerosios Vilties g. 3, LT – 03147 Vilnius
Tel. (8 5) 2137274, faks. (8 5) 2396837

Aušra Širvinskienė
Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja         Tel. (8 5) 213 7264, faks. (8 5) 2396837

Raminta Štuikytė

Rokas Uscila

Rima Vaitkienė

Irma Zabulionienė

Mindaugas Lankauskas

Laura Bliujienė

Dovilė Mačiulytė

TOP