NVO teikia pasiūlymus ministerijai dėl sektoriaus plėtros

/ 2014-04-04 / Publikacijos kategorija: Naujienos

Trys nevyriausybinės organizacijos – „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Koalicija „Galiu gyventi“ oficialiu raštu kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę, kuriame išdėstė pastabas dėl naujai kuriamo Nevyriausybinių organizacijų atstovai įsitikinę, kad 2013 m. gruodžio 19 d. priimtas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas sukuria puikią galimybę prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtros. Įstatyme numatoma sukurti Nevyriausybinių organizacijų tarybą, kuri, veikdama efektyviai ir atskaitingai, gali tapti veiksmingu NVO interesų atstovavimo  įrankiu. Nors ir turėdama tik patariamąjį balsą, ši taryba galėtų ženkliai prisidėti prie NVO politikos formavimo, į šį procesą įtraukiant pačius NVO atstovus.

Siekiant, kad NVO taryba veiktų atskaitingai ir efektyviai, jai būtina aiški sudarymo tvarka ir aiškūs atskaitingumo standartai, o šito dabartiniame projekte pasigendama. Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai yra dokumentas, kuriame tokia tvarka bei standartai turėtų būti numatyti.

NVO siūlo tobulinti šias nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų projekto dalis:

Interesų konfliktai: deklaravimas ir sprendimo tvarka

  1. Tarybos narių delegavimo tvarka
  2. Gairės dėl viešosios ir grupinės naudos NVO

Visas dokumento turinys pateiktas čia.

TOP