Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Kaišiadorių raj. Visuomenės sveikatos biuru pradėjo vykdyti projektą „Veiksminga narkotikų politika Lietuvoje: nuo baudimo į pagalbą“

/ 2020-12-09 / Publikacijos kategorija: Naujienos

Projekto tikslas – veiksmingos narkotikų politikos, orientuotos į visuomenės saugumą ir sveikatą, įgyvendinimo spartinimas advokacijos veiklomis, sukuriant sąlygas:

  1. narkotinių medžiagų disponavimo dekriminalizavimui ir mokslu grįstiems sprendimams;
  2. nukreipimų nuo bausmių į pagalbą algoritmo sukūrimui, pilotavimui ir vertinimui Kaišiadorių raj.

Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Vykdysime advokacijos ir viešosios nuomonės formavimo kampaniją, nukreiptą į teisės aktų pakeitimų ir alternatyvų bausmėms inicijavimą. Pasitelkę ekspertus iš kitų NVO, vykdysime valdžios institucijų priežiūrą, aktyviai teiksime pasiūlymus dėl subalansuotos narkotikų politikos ir jos įgyvendinimo. Formuosime visuomenės nuomonę apie efektyvią narkotikų politiką ir skatinsime diskusiją – parengsime peticiją, kursime tinklalaides.
  2. Kartu su projekto partneriu Kaišiadorių raj. Visuomenės sveikatos biuru sukursime, pilotuosime, vertinsime ir kitoms savivaldybėms perteiksime įstaigų bendradarbiavimo algoritmą (į sveikatą ir visuomenės saugumą orientuotą nukreipimų modelį, pagrįstą Estijos praktika), kuris užtikrintų, kad vartojantis asmuo būtų ne persekiojamas, o nukreiptas į pagalbą.

Projekto partneris: Kaišiadorių raj. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

Projekto trukmė: 24 mėn.

Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, administruojamas Aktyvių piliečių fondo.

Active-citizens-fund@4x

TOP