Pasaulinis fondas suteikia pirmąją regioninę finansinę paramą

Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija, remdamasis Globalaus fondo tarybos vasario 28 d. priimtu sprendimu, pasirašė finansinės paramos sutartį su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN). Tai bus pirmoji regioninė ŽIV / AIDS finansinė parama, skirta Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalims 2014–2016 metų periodui. Bendras paramos biudžetas trims metams sieks 4 561 958 eurus. Projekto tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės, įskaitant narkotikų vartotojus, teisių gynybą ir taip pritraukti strategiškas ir tvarias investicijas į žalos mažinimo programas Rytų Europos ir Centrinės Azijos regione. Daugiau

Nutraukti tylą – užkirsti kelią smurtui

Siekdamas padrąsinti narkotikus vartojančias moteris kovoti su smurtaujančia policija, Eurazijos žalos mažinimo tinklas (EHRN) kartu su narkotikus vartojančiomis moterimis bei žalos mažinimo organizacijomis iš 16 Rytų Europos ir Centrinės Azijos regiono miestų pradeda trejų metų kampaniją MOTERYS PRIEŠ SMURTĄ. Šiemet, pirmaisiais kampanijos metais, organizatoriai kviečia žengti pirmąjį žingsnį – nutraukti tylą ir pranešti apie policijos smurto atvejus. Daugiau

Dalyvaukite regioniniame forume „Žalos mažinimas veiksmingas – finansuokite!“

Šių metų liepos 19–20 dienomis Moldovos sostinėje Kišiniove vyks Eurazijos žalos mažinimo tinklo (EHRN) organizuojamas regioninis forumas „Žalos mažinimas veiksmingas – finansuokite!“, skirtas narkotikų vartotojų sveikatos priežiūros ir žmogaus  teisių temoms. Šis forumas – tai pirmas reikšmingas renginys, kuris yra dalis Eurazijos žalos mažinimo tinklo (EHRN) programos, skirtos regionui. Globalaus fondo (Global Fund) finansuojamas forumas skirtas advokacijos įgūdžiams tobulinti narkotikų vartotojų bendruomenės nariams-aktyvistams bei darbuotojams. Įgytas žinias forumo dalyviai turėtų panaudoti, siekdami gauti finansavimą iš atstovaujamų šalių vyriausybių advokacijos kampanijoms, kurios būtų skirtos narkotikų žalos mažinimo programoms vykdyti Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje. Daugiau

ES sveikatos komisija vėl imasi spręsti ŽIV problemą

Europos sveikatos komisija nutarė imtis veiksmų prieš ŽIV Europos Sąjungos ir kaimyninėse šalyse 2014–2016 metų laikotarpiu. Tai patvirtina rimtus ES ketinimus sprendžiant AIDS epidemijos klausimą kaip prioritetinį. Parengtame veiksmų plane didžiausias dėmesys skiriamas kovai su diskriminacija, stiprinant ES politinę įtaką šioje srityje, bei paslaugų prieinamumui ŽIV infekuotiems asmenims, labiausiai pažeidžiamoms asmenų grupėms.  Daugiau

JT atstovui kelia nerimą narkotikų prekyba bei augančios priklausomybės nuo narkotikų

Susitikime su Afganistano kovos su narkotikais ministru Dinu Mohammadu Mobarezu Rashidi, vykusiame sausio 17 d., Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro vykdomasis direktorius Yury Fedotov pabrėžė, jog neteisėta prekyba narkotikais kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, šalių valdymui bei tvariai Vakarų ir Centrinės Azijos plėtrai. „Daugiau nei 1 mln. Afganistano gyventojų yra priklausomi nuo opiatų – tai nacionalinė tragedija. Mes privalome suteikti pagalbą ir paramą priklausomiems nuo narkotikų, tarp kurių daugelis – moterys ir vaikai,“ – sakė Y. Fedotov. Daugiau

ŽIV infekcija Europoje išaugo 8 proc. – rekomenduojama atlikti daugiau tyrimų ir gerinti gydymo kokybę

Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (angl. ECDC) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2013 m. lapkričio 27 d. pateiktais duomenimis, 2012 m. Europoje buvo užregistruota daugiau nei 131 tūkst. naujų ŽIV infekcijos atvejų, t. y. 10 tūkst. (arba 8 proc.) daugiau nei 2011 m. Tai patvirtina, kad 2012 m. Europoje nuolat didėjo užsikrėtusiųjų ŽIV skaičius: ŽIV atvejų Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalyse per metus išaugo 9 proc., Europos Sąjungos ir Eurozonos šalyse – mažiau nei 1 proc. Daugiau

Pradedami bendrieji veiksmai dėl alkoholio daromos žalos mažinimo

Su alkoholiu susijusios žalos mažinimas, angl. ,,Reducing Alhocol Related Harm“ (toliau – RARHA) – tai Europos Sąjungos trejų metų veiksmų planas, finansuojamas pagal antrą ES sveikatos programą. Minėti veiksmai nukreipti į valstybes nares, skatinant jas bendradarbiauti dėl bendrų prioritetų, kurie apima ES alkoholio strategiją, taip pat šalių narių gebėjimų stiprinimą, atkreipiant dėmesį ir mažinant alkoholio daromą žalą. Daugiau

 ES narkotikų agentūra paskelbė Mokslinio komiteto sudėtį

Europos narkotikų ir narkotikų priklausomybių stebėsenos centro (angl. EMCDDA) valdyba paskyrė 15 aukšto lygio mokslininkų, kurie dirbs šios agentūros Moksliniame komitete 2014–2016 metų laikotarpiu. Penkiolika narių iš ES šalių ir Norvegijos buvo išrinkti viešosios atrankos būdu. Atrankos metu dėmesys buvo kreipiamas į kandidatų mokslo nuopelnus ir nepriklausomumą bei kompetenciją mokslo srityse, glaudžiausiai susijusiose su aktualiomis narkotikų keliamomis problemomis. Tarp išrinktų mokslininkų penki nariai yra nauji, o dešimt yra anksčiau dirbę Komitete. Nariai buvo išrinkti atsižvelgiant į jų asmeninius gebėjimus, tad iš kiekvieno yra tikimasi sulaukti nepriklausomos objektyvios (nenulemtos nei atstovaujamos šalies, nei Bendrijos institucijų) nuomonės. Daugiau

Kodėl Vankuveriui reikia kokaino pypkes parduodančių prekybos automatų?

Kanadoje įrengtas pirmasis kokaino pypkes parduodantis automatas. Pasak jo iniciatorių, tai dar vienas prasmingas žingsnis siekiant visuomenės sveikatos saugumo, labai panašus į adatų ir švirštų keitimo programas. Žmonės, kurie rūko kokainą, dažnai patiria tokius burnos pažeidimus, kaip nudegimai, pūslės, o dalijimasis viena pypke ar kitomis rūkymo priemonėmis didina riziką užsikrėsti ŽIV ir hepatitu C, taip pat tokiomis infekcijomis, kaip pneumonija. Šis pardavimų automatas – galimybė gauti švarias pypkes tiems,  kam jų reikia. Daugiau

Naujoji programa aprūpintų Niujorko valstijos policiją priešnuodžiu nuo perdozavimo

Augant mirčių skaičiui nuo perdozavimo vartojant heroiną ir opioidines tabletes, tikimasi sulaukti generalinio prokuroro Eric T. Schneiderman paskatinimo pradėti naująją kovos su mirtinu perdozavimu programą. Pasak generalinio prokuroro biuro, šios programos finansavimui numatyta skirti 5 mln. JAV dolerių, o jos principas – aprūpinti teisėsaugos pareigūnus visoje valstijoje medikamentu (naloksonu), kuris akimirksniu veikia kaip priešnuodis nuo opiatų perdozavimo, bei apmokyti pareigūnus visoje valstijoje ir Niujorko mieste esant reikalui jį tinkamai panaudoti. Daugiau

Šokiruojanti Kanados „draugystė“ pasaulinėje narkotikų politikoje

Pasaulio tautos pradėjo diskusijas apie Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos specialiąją narkotikams skirtą sesiją, vyksiančią 2016 m. Atėjo laikas diegti viešosios narkotikų politikos reformas ir pripažinti, kad iki šiol taikyta viešoji politika, grindžiama policijos, teisėsaugos draudimais ir bausmėmis daugelyje pasaulio šalių nepasiekė absoliučiai jokio tikslo. Kanada jau seniai žinoma pasaulyje kaip viena iš pažangiausių šalių įgyvendinant narkotikų žalos mažinimo politiką šioje šalyje. Todėl artėjant Jungtinių Tautų svarbiam renginiui, Kanados sprendimas palaikyti Rusijos ir Kinijos poziciją pasisakančią prieš narkotikų žalos mažinimo įtraukimą į Jungtinių Tautų prioritetų sąrašą, pagal kurį bus vedamos diskusijos specialiojoje 2016 m. sesijoje, apibūdintas kaip „beveik šokiruojantis.“ Daugiau

Bulgarija seka Vengrijos pavyzdžiu dėl griežtesnių baudų narkotikų vartotojams ?

Leidinys «The Wall Street Europe Journal » išspausdino straipsnį apie neigiamus viešosios narkotikų politikos pokyčius viename Bulgarijos regione. Straipsnyje pateikiami interviu su Tarptautiniu viešosos narkotikų politikos konsorciumu (IDPC), Atviros visuomenės fondais (OSF) ir Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga (HCLU). Daugiau

Drugreporter straipsnis apie Bulgarijoje siūlomą naują Baudžiamojo kodekso įstatymo projektą – rizikingą posūkį Bulgarijos kovos su narkotikais politikoje:

Suteikiame žinių ir skatiname pokyčiams

Interviu su Vengrijos pilietinių laisvių sąjungos (HCLU) video programos direktoriumi István Gábor Takács. Takács kuriama vaizdo medžiaga narkotikų temomis skina apdovanojimus.

 

Tarptautinės vaizdo naujienos

Rusija – šalis, kurioje ŽIV epidemija plinta sparčiausiai pasaulyje. Beveik kiekvienas švirkščiamuosius narkotikus vartojantis asmuo Rusijoje yra užsikrėtęs ŽIV, hepatitu C ir, dažniau nei manoma, tuberkulioze. Nors Rusijos konstitucija suteikia teisę nemokamai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, valstybinėse sveikatos priežiūros įstaigose, veiksminga pagalba asmenims, kenčiantiems nuo kelių infekcijų, nėra suteikiama. Negana to, Rusijoje uždraustas priklausomybės gydymas vaistiniais opioidiniais preparatais – pats veiksmingiausias medikamentinis būdas gydyti nuo opiatų priklausomybės. Pateikiamame vaizdo įraše išgirsite Makso istoriją – tipišką šimtų tūkstančių narkotikų vartotojų Rusijoje istoriją. Vartodamas švirkščiamuosius narkotikus, Maksas užsikrėtė ŽIV ir hepatitu C. Daugiau

Vaizdo reportažas, nufilmuotas Narkotinių medžiagų komisijos (angl. CND) aukšo lygio atstovų susitikimo metu. Reportažo kūrėjai apklausė keletą specialistų, siekdami surasti atsakymus į šiuos klausimus: dėl kokių esminių klausimų nesutaria Jungtinės Tautos (JT)? Koks yra JT atsakas į Urugvajuje vykdomą narkotinių medžiagų legalizavimo iniciatyvą? Ar tarptautinė narkotikų kontrolės sistema praranda aktualumą? Ko galima tikėtis iš JT Generalinės Asamblėjos narkotikų klausimais, vyksiančios 2016 m.? Vaizdo reportažas

Specialiojo Jungtinių Tautų pasiuntinio ŽIV / AIDS problemoms Rytų Europos ir Centrinės Azijos regione Michaelio Kazatchkino kreipimąsis į Narkotinių medžiagų komisijos (angl. CND) aukšto lygio atstovus Vienoje: Kreipimosi tekstas

Europos piliečių iniciatyva už legalią kanapių rinką

Europos piliečių iniciatyva (angl. ECI) – reikšminga Lisabonos sutarties naujiena, suteikianti Europos Sąjungos piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į Europos Komisiją dėl teisės akto, kuriam pritartų 1 mln. jų tautiečių, pasiūlymu. Trijų Prancūzijos universitetų studentai šiemet pradėjo „Žolė mėgsta kalbėti“ („Weed like to talk“) kampaniją, kuria siekia surinkti 1 mln. parašų iš mažiausiai septynių ES šalių dėl bendros viešos kanapių politikos teisiškai reguliuojamoje rinkoje. Kampanijos sėkmės atveju, Europos Komisija bus teisiškai įpareigota skaidriai vykdyti viešąją kanapių politiką, net jei tai ir nereiškia kanapių legalizavimo. Daugiau apie kampaniją sužinoti galite čia

Ar Serbija finansuos gyvybes gelbstinčias programas?

Tai naujas vaizdo reportažas, sukurtas bendradarbiaujant su „ReGeneracija“, Eurazijos žalos mažinimo tinklo (EHRN) nariu Serbijoje, kurioje Globalus fondas ruošiasi nutraukti finansavimą. Tai kelia pavojų toliau vykdyti adatų ir švirkštų keitimo programas. Vaizdo reportažas iliustruoja šių gyvybes gelbstančių programų svarbą socialiai atskirtoje švirkščiamuosius narkotikus vartojančių romų bendruomenėje: http://drogriporter.hu/en/serbia

Animacija – į pagalbą siekiant išvengti perdozavimo

Vengrijos pilietinių laisvių sąjungos (angl. HCLU), bendradarbiaujant su Drugreporter, sukurtas animacinis filmas, kuriuo siekiama užkirsti kelią mirtims nuo narkotikų perdozavimo. Vaizdo filmukas

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

TOP