Įkurta Lietuvos narkotikų vartotojų organizacija

Birželio pabaigoje grupė narkotikų vartotojų, šiuo metu sėkmingai besigydantys priklausomybę, įkūrė narkotikų vartotojų organizaciją „Resetas“. Organizacijos steigėjai ketina padėti priklausomų asmenų bendruomenės nariams ir jų artimiesiems per švietimo, konstulacines veiklas. Vienas iš pagrindinių tikslų – pagerinti priklausomybės gydymo prieinamumą, kuris šiandien visiškai nepatenkinta poreikio. Pasak organizacijos vadovo, jau pateiktos kelios projektinės paraiškos siekiant sustiprinti organizacijos veiklą, užtikrinti jos gyvybingumą.

 

Suburta koalicija „Psichikos sveikata 2030“

Penkiolika Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų susivienijo į koaliciją „Psichikos sveikata 2030“. Koalicija sieks skatinti atvirumo, skaidrumo bei žmogaus teisių principų įtvirtinimą šalies psichikos sveikatos sistemoje. Pasaulinė statistika teigia, kad 25 proc. žmonių kuriuo nors gyvenimo periodu patiria psichikos sveikatos sutrikimų. Daugiau

 

JT komitetai kritiškai atsiliepia apie Lietuvos psichikos sveikatos sistemą

2014 m. gegužės mėnuo buvo „karštas“ Lietuvai atsiskaitinėjant net dviejuose Jungtinių Tautų komitetuose apie valstybės prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymą pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą bei JT Konvencijos prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką elgesį ir baudimą. Daugiau

 

DEMETROS  INFORMACINIS BIULETENIS NR. 20 2014 m. balandis

DEMETROS  INFORMACINIS BIULETENIS NR. 21 2014 m. gegužė

DEMETROS  INFORMACINIS BIULETENIS NR. 22 2014 m. birželis

 

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

TOP