2014-07-18 Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2013 m.“

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2013 m.”, kuriame pateikiami Lietuvos gyventojų ligotumo (sergančių asmenų), naujai užregistruotų ligų bei visų užregistruotų ligų rodikliai pagal apskritis ir savivaldybes. Daugiau

 

2014-07-17 Ministrė Rimantė Šalaševičiūtė: neabejoju, kad Lietuvos žmonės bus patenkinti Sveikatos apsaugos ministerijos darbu

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Sveikatos apsaugos ministerijos kolektyvui pristatė naująją sveikatos apsaugos ministrę Rimantę Šalaševičiūtę. Ministerijos darbuotojų susitikime su naująja sveikatos apsaugos sistemos vadove premjeras akcentavo veiklos tęstinumo svarbą įgyvendinant strateginius Vyriausybės programos tikslus sveikatos apsaugos srityje. Daugiau

 

2014-06-30 Dainius Pūras – naujasis Jugtinių Tautų Specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais

Šiandien Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba profesorių Dainių Pūrą išrinko naujuoju JT Specialiuoju pranešėju dėl paramos visuotinei teisei į aukščiausius siektinus fizinės ir psichinės sveikatos standartus. Pirmą kartą istorijoje šią aukštą poziciją Jungtinėse Tautose užima Lietuvos atstovas. Daugiau

 

2014-06-26 Patvirtinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa

Programos strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Programoje įtvirtinti 4 tikslai: sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį; sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką; formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą; užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. Daugiau

 

2014-05-26 Sveikatos apsaugos ministerija NVO projektams paskirstė 200 tūkst. Lt

Sveikatos apsaugos ministerija tęsia Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas – skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklas. Šiais metais didžiausias dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui. Įgyvendinant programą, NVO projektams skirta 200 000 Lt. Daugiau

 

2014-05-26 Tarptautinės kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną Seime buvo pristatoma Departamento užsakyta tyrimo ataskaita

Šių metų birželio 26 dieną, „Tarptautinės kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienos“ minėjimo proga Seimo spaudos konferencijos salėje vyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatoma Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento užsakyto tyrimo ataskaita „Sveikatos priežiūros paslaugų vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, prieinamumas Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros įstaigose“. Tyrimą atliko viešosios įstaigos „Psichikos sveikatos iniciatyva“ vadovė Nijolė Goštautaitė Midttun su kolegomis. Daugiau

 

2014-05-19 Parengtos rekomendacijas savivaldybėms

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė rekomendacijas savivaldybėms „Psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo priemonių taikymas“. Departamentas tikisi, kad informacinė medžiaga bus naudinga savivaldybių Narkotikų kontrolės bei Vaiko gerovės komisijoms, visuomenės sveikatos biurų specialistams, kitiems savivaldybių bendruomenės nariams, dirbantiems psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlosmažinimo srityse. Daugiau

 

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

 

TOP