Koalicija „Galiu gyventi“ siekia skaidraus ir aiškaus žemo slenksčio finansavimo

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ šių metų balandžio 10 dieną kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą V.P.Andriukaitį ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorių S. Čaplinską dėl žemo slenksčio paslaugų ir priemonių švirkščiamųjų narkotikų vartotojams finansavimo 2014 m. Koalicija „Galiu gyventi“ reiškia susirūpinimą žemo slenksčio kabinetų, kurie mažina su narkotikų švirkštimusi susijusią žalą žmogui ir visuomenei, likimu ir prašo, kad lėšos, 2014 m. nacionaliniuose dokumentuose numatytos sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui  švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, būtų panaudotos skaidriai ir pagal paskirtį: sudaryta galimybė visiems kabinetams (ne tik nebiudžetinėms įstaigoms) pretenduoti į šias lėšas; jos būtų skirstomos pagal realų kabinetų (nevalstybinių ir biudžetinių) poreikį dirbtinai neribojant lėšų įsisavinimo galimybės; lėšos paskirstytos kuo skubiau (ne metų viduryje ar pabaigoje); jos nebūtų nukreiptos kitiems nesusijusiems poreikiams tenkinti, kaip tai įvyko 2012 m. Pilnas dokumentas.

NVO teikia pasiūlymus ministerijai dėl sektoriaus plėtros

Trys nevyriausybinės organizacijos – „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Koalicija „Galiu gyventi“ oficialiu raštu kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę, kuriame išdėstė pastabas dėl naujai kuriamo Nevyriausybinių organizacijų atstovai įsitikinę, kad 2013 m. gruodžio 19 d. priimtas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas sukuria puikią galimybę prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtros. Įstatyme numatoma sukurti Nevyriausybinių organizacijų tarybą, kuri, veikdama efektyviai ir atskaitingai, gali tapti veiksmingu NVO interesų atstovavimo  įrankiu. Nors ir turėdama tik patariamąjį balsą, ši taryba galėtų ženkliai prisidėti prie NVO politikos formavimo, į šį procesą įtraukiant pačius NVO atstovus. Daugiau

Apie teisę į sveikatą Jungtinių Tautų komitetui

Siekiant objektyviai įvertinti, kaip valstybės laikosi atitinkamų žmogaus teisių standartų, pasitelkiamos nevyriausybinės organizacijos, kurios kviečiamos teikti vadinamąsias šešėlines ataskaitas pačių valstybių paruoštoms ataskaitoms. Tokią ataskaitą kovo mėnesį Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui pateikė Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu. Lietuvos Jungtinių Tautų komitetui pateiktoje ataskaitoje, kurioje įvertinta, kaip šalyje įgyvendinama teisė į sveikatą, nieko neminima apie sveikatos paslaugų prieinamumą ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus. Daugiau

Koalicija „Galiu gyventi“ kviečia į nemokamas konsultacijas!

Priklausomybių ligomis sergantiems asmenims ir kitiems, priklausantiems ŽIV rizikos grupei, nemokamos pirminės teisinės konsultacijos jau teikiamos Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. Maloniai kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir pasirinkti Jums tinkamą vietą bei laiką! Daugiau

Žinių radijo laidos „Atviras pokalbis“

2014 03 26

Bausti ar gydyti priklausomus nuo narkotikų?

Asmenys, sergantys priklausomybe nuo narkotikų, nuolat sulaikomi policijos, jiems skiriamos administracinės baudos, jie pakartotinai įkalinami. Kadangi gydymo ir socialinės pagalbos paslaugos yra neprieinamos, tokie žmonės neturi kito pasirinkimo, kaip toliau skęsti narkotikų liūne, kuriame neišvengiama nusikaltimų, rizikos užsikrėsti hepatitu C, ŽIV, kitomis infekcinėmis ligomis. Lietuvoje gydymas prieinamas mažiau nei 10 proc. švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir tik trylikoje savivaldybių, o įkalinimo įstaigose apskritai nėra galimybių ne tik gauti reikalingą gydymą, bet ir tęsti gydymą, kuris buvo pradėtas laisvėje. Ar galėtume įsivaizduoti situaciją, kad, pavyzdžiui, sergantis diabetu įkalintas asmuo negautų insulino? Tačiau sergantis priklausomybe narkotikams nelaisvėje negauna gydymo, skirto jam laisvėje. Ar tokia padėtis nepažeidžia prigimtinių žmogaus teisių? Kada mes saugesni: kai tokie asmenys už mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigus įkalinti ir paslėpti, ar kai jie civilizuotai gydomi ir integruojami į visuomenę? Laidoje dalyvauja nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“ advokacijos vadovas Girvydas Duoblys, Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimo skyriaus tyrėjas Mindaugas Lankauskas, Laisvės atėmimo vietų ligoninės gydytoja Julijana Rakickienė, priklausomas nuo narkotikų Jonas. Laidos įrašas

2014 02 13

100 mln. už 4 mln. Kodėl „neperkam“?

Lietuvoje priskaičiuojama apie 5500 probleminių narkotikų vartotojų, vadinamųjų narkomanų. Vien jie kasmet į juodąją rinką išleidžia apie 100 mln. litų (kasdienės dozės kaina yra 60–100 Lt). Vadinasi, tiek ir dar daugiau pinigų kasmet neišleidžia dalis namų ūkių, šių pinigų negauna kepyklos, kirpyklos, kiti verslai. Tuo tarpu visų narkomanų aprūpinimas pigesniais, bet efektyviais vaistais tekainuotų kiek daugiau nei 4 mln litų. Daugiau

2014 04 24

Ar ŽIV prevencijos paslaugų nebuvimas gresia nauju ligos protrūkiu Lietuvai?
Nevyriausybinių organizacijų atstovai reiškia susirūpinimą dėl neužtikrinamų ŽIV prevencijos paslaugų prieinamumo ir finansavimo rizikos grupėms (švirkščiamųjų narkotikų vartotojams) Lietuvoje.  Trečiojo sektoriaus ekspertai įspėja, kad šias paslaugas teikiančių žemo slenksčio kabinetų padėtis, pasitraukus tarptautiniams donorams bei nuo 2010 m. nutrūkus finansavimui iš valstybės biudžeto, yra kritinė. Daugiau

Grižti į naujienlaiškių skiltį <<

TOP