Lietuva viena iš lyderių pagal įkalintų žmonių skaičių Europos Sąjungoje. Tai, kad baudžiamoji politika mūsų šalyje yra labai griežta teigia ir mokslininkai, ir kriminologai, pavieniai politikai bei atviros visuomenės atstovai.  Tarptautinėms organizacijoms, dirbančioms žmogaus teisių srityje ir nevyriausybinėms organizacijoms kelia nerimą tai, kad Lietuvoje neproporcingai didelis narkotikus vartojančių asmenų kriminalizavimas už smulkius su narkotikų vartojimu

Jurga Poškevičiūtė, Koalicijos „Galiu gyventi“ administracijos direktorė Pasaulis sieks reformų narkotikų politikos srityje, o kokiu keliu pasuks Lietuva? Artėja Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos speciali sesija narkotikų klausimais (UNGASS). Tai vienas svarbiausių renginių, kuriame Jungtinės Tautos po aštuoniolikos metų pertraukos peržiūrės ir diskutuos apie narkotikų politikos veiksmingumą pasaulyje. Dauguma valstybių pripažįsta, kad karas prieš narkotikus pralaimėtas,

Gruodžio 16 dieną Koalicija “Galiu gyventi” kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) organizavo seminarą-diskusiją „Lietuva ir UNGASS: ar atsakingai formuojame ir įgyvendiname narkotikų politiką Lietuvoje?“ įgyvendinant projektą skirtą pasiruošimui Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. Renginyje dalyvavo pilietinės visuomenės atstovai, kurie buvo supažindinti su narkotikų politika pasaulyje ir Europos Sąjungoje, kokios

Pasauliui (ir Lietuvai) rengiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais 2016 m. balandį, kviečiame pilietinės visuomenės organizacijas įsitraukti į šį procesą, sužinoti daugiau apie narkotikų politikos formavimą pasaulyje ir Lietuvoje, aptarti Lietuvai aktualias problemas. Ta proga gruodžio 16 dieną Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) organizuoja seminarą-diskusiją, kurios

„Apsaugoti visuomenės sveikatą yra teisėtas tikslas, tačiau nustatyti baudžiamąsias priemones už narkotikų vartojimą ir disponavimą asmeninėms reikmėms nėra nei būtina, nei proporcinga priemonė. Priešingai, baudimas blogina paveiktų žmonių elgseną, sveikatos būklę ir socialines sąlygas“, – teigiama Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro (UNODC) aiškinamajame dokumente, kurį biuras ketino oficialiai paskelbti per Pasaulinę narkotikų žalos

Šiais metais tapusi Europos pilietinės visuomenės forumo nare, Koalicija „Galiu gyventi“ pirmą kartą dalyvavo metiniame narių susitikime spalio 5–6 dienomis Briuselyje. Pasak Koalicijai atstovavusios teisinių veiklų koordinatorės Lauros Bliujienės, pagrindinis dėmesys susitikime buvo skirtas specialiajai JT Generalinės Asamblėjos sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais 2016 m. Forumo nariai aktyviai dirbo darbo grupėse šiomis temomis: „Narkotikai ir sveikata“;

Tyrimų duomenimis, Lietuvoje yra apie 5 500 probleminių narkotikų vartotojų. Kas yra probleminiai varotojai, kokie vartotojai laikomi neprobleminiais ir kaip ES mažinama narkotikų vartojimo žala? Kas daroma kitose ES šalyse, o ko nenori daryti Lietuva? Laidoje dalyvauja teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriasu pavaduotoja Aušra Širvinskienė, nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos “Galiu

Siekdama užtikrinti ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktiką ir kontrolę Lietuvoje ir įgyvendinti Europos Komisijos parengto Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių ŽIV/AIDS veiksmų plano 2014–2016 metams nuostatas, Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė šį mėnesį patvirtino ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2015–2017 metų veiksmų planą bei pavedė kontroliuoti vykdymą viceministrui pagal veiklos sritį. Dokumentas  

Bendruomenių atstovų delegacija prie Globalaus fondo valdybos kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu inicijavo ir organizavo konsultacinę darbinę sesiją liepos 12-13 dienomis Moldovoje, kurioje iš Lietuvos dalyvavo Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė. Renginys buvo skirtas bendruomenių ir pilietinės visuomenės atstovams iš Rytų Europos ir Centrinės Azijos regionų. Daugiau nei 45 dalyviai iš minėtų regionų

Koalicijos iniciatyva šį savaitgalį vyko šviečiamasis-informacinis seminaras „Narkotikų vartotojų dekriminalizavimas: tikslų, sąvokų ir esamos situacijos aptarimas“. Renginio tikslas buvo supažindinti Koalicijos narius su užsienio šalių praktika pereinant nuo kriminalizuojančio požiūrio narkotikus vartojančių asmenų atžvilgiu prie požiūrio, kuris akcentuoja visuomenės sveikatą. Aptarti visuomenės sveikatos argumentai už ir prieš mažesnį kriminalizavimą, siekiant priartinti sveikatos ir socialinę pagalbą

TOP