Pilietinė visuomenė ruošiasi UNGASS’ui

/ 2015-12-19 / Publikacijos kategorija: Narkotikų politika, Naujienos
imagesGruodžio 16 dieną Koalicija “Galiu gyventi” kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN) organizavo seminarą-diskusiją „Lietuva ir UNGASS: ar atsakingai formuojame ir įgyvendiname narkotikų politiką Lietuvoje?“ įgyvendinant projektą skirtą pasiruošimui Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais. Renginyje dalyvavo pilietinės visuomenės atstovai, kurie buvo supažindinti su narkotikų politika pasaulyje ir Europos Sąjungoje, kokios temos vyrauja rengiamoje ES pozicijoje UNGASS’ui, kaip Lietuva dalyvauja formuojant ES poziciją, kiti aktualūs klausimai susiję su būsimu renginiu. Svarbi seminaro dalis buvo skirta diskusijai kaip Lietuvos pilietinė visuomenė gali išnaudoti pasirengimo UNGASS’ui procesą Lietuvos narkotikų politikai gerinti bei rekomendacijų Lietuvos narkotikų politikai formulavimui.
Tagged under:
TOP