Nevyriausybinikai siekia aktyviai dalyvauti formuojant narkotikų politiką Lietuvoje

/ 2016-01-29 / Publikacijos kategorija: Advokacijos mokymų naujienos, Naujienos

Šią savaitę šešios nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorę Ingą Juozapavičienę su pasiūlymu užtikriti platų ir reguliarų pilietinės visuomenės įsitraukimą, formuojant ir įgyvendinant Lietuvos narkotikų politiką.

Kreipimąsi pasirašė šios nevyriausybinės organizacijos: Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“, viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“, viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos iniciatyva“.

Nevyriausybinių organizacijos ir pilietinės visuomenės atstovų pasiūlymai buvo suformuluoti po Koalicijos organizuotos diskusijos apie Lietuvos pasirengimą artėjančiai Jungtinių Tautų̨ Generalinės asamblėjos specialiajai sesijai (UNGASS) narkotikų klausimais 2016 m. balandį.

Diskusijos metu dalyviai vieningai pripažino, kad yra būtiną sukurti bendradarbiavimo modelį tarp nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų, dirbančių narkotikų politikos srityje. Kreipimesi teigiama, kad pilietinės visuomenės organizacijos yra pasirengusios savo kompetencija, žiniomis bei pilietinės stebėsenos veiksmais prisidėti prie kokybiškesnės ir mokslo įrodymais pagrįstos Lietuvos narkotikų politikos kūrimo ir įgyvendinimo.

Narkotikų politikos ir visuomenės sveikatos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos bei pilietinės visuomenės atstovai reiškia didelį susidomėjimą UNGASS bei siekia bendradarbiavimo su valstybės institucijomis rengiantis šiai neeilinei JT Generalinės asamblėjos sesijai.

Kreipimasis

Tagged under:
TOP