Narkotikų politika Lietuvoje – žingsnis atgal

/ 2017-01-05 / Publikacijos kategorija: Komentaras, Narkotikų politika, Naujienos

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas. Kartu su juo narkotikų politika Lietuvoje žengė žingsnį atgal. Naujajame kodekse nebeliks sankcijų už nedidelio kiekio narkotinių medžiagų disponavimą savo reikmėms – tokios sankcijos bus taikomos tik pagal baudžiamąjį kodeksą, t.y., iš esmės griežtės. Nors pažangios Europos ir pasaulio valstybės vietoj griežtos baudimų politikos pereina prie įvairių alternatyvų taikymo, Lietuva pasuko griežtinimo keliu, veiką perkeldama iš administracinės į baudžiamąją teisę.

Pasaulis pripažįsta, kad pastaruosius aštuoniolika metų investuotos didžiulės lėšos bei sugriežtintas baudžiamasis atsakas už narkotinių medžiagų vartojimą ir įgijimą savo reikmėms (be tikslo platinti) nedavė lauktų rezultatų: nei narkotinių medžiagų vartojimas, nei jų pasiūla pasaulio mastu nesumažėjo. Vis daugiau mokslo tyrimų rodo, kad siekiant sumažinti narkotinių medžiagų vartojimą ir rūpinantis asmens bei visuomenės sveikata, veiksmingiausios yra ne baudžiamosios, o į sveikatą nukreiptos intervencijos.

Dėl naujosios kodekso redakcijos Lietuvoje griežtėja sankcijos ir už narkotinių medžiagų vartojimą (nustatymą kraujyje). Vis daugiau valstybių atsisako bausti priklausomybės liga sergančius asmenis už tai, kad jie negali čia ir dabar nustoti vartoti, ir kaip alternatyvą asmeniui siūlo įvairiapusę psichosocialinę bei medicinos pagalbą. Lietuva pasirinko baudų didinimą: nuo anksčiau buvusios maksimalios 144 eurų baudos už narkotinių medžiagų vartojimą nuo šiol bus galima sulaukti net 230 eurų baudos (padarius nusižengimą pakartotinai).

Jungtinių Tautų organizacija ragina valstybes nares keisti savo valstybės narkotikų politiką ir didžiąją dalį lėšų nukreipti į veiksmingą visuomenės sveikatos priemonių plėtrą. Lietuvoje esamas baudžiamasis atsakas už narkotinių medžiagų vartojimą bei jų disponavimą be tikslo platinti vis dar orientuotas į baudimą ir nuo šių metų yra tik griežtinamas. Taigi narkotikų politika nėra tinkamai subalansuota, jeigu siekiama kurti sveikesnę ir saugesnę visuomenę.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS.

TOP