Aptarti pasiekimai ir iššūkiai

/ 2015-09-18 / Publikacijos kategorija: Naujienos, Projekto naujienos, Žalos mažinimas

global fund directorRugsėjo viduryje  Lietuvoje lankėsi Globalaus fondo vykdantysis direktorius Mark Dybul.  Trumpo vizito metu aptartas regioninis projektas „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, jo pasiekimai  ir iššūkiai. Susitikime su Globalaus fondo vykdančiuoju direktoriumi dalyvavo Eurazijos žalos mažinimo tinklo, Koalicijos „Galiu gyventi“ atstovai, taip pat narkotikų vartotojų bendruomenių nariai.  Pilietinės visuomenės ir bendruomenių lyderiai kartu su svečiais iš Globalaus fondo aptarė iššūkius dėl farmakoterapijos opioidiniais vaistais prieinamumo, diskutavo apie finansinius šaltinius bei jų skirtumus, taip pat daug dėmesio skirta šalių sveikatos ir socialinėms sistemoms, kurių parama labai svarbi siekiant pagrindinių žalos mažinimo programų tikslų.

Dalyviai išreiškė didelį susirūpinimą dėl valdžios institucijų požiūrio, kuris yra didžiulis stabdis siekiant reikalingų pokyčių dėl tvaraus žalos mažinimo programų finansavimo. Globalaus fondo atstovai informavo, kad siekiant projekto tikslų, fondas ir toliau ieško finansavimo galimybių bei paramos advokacinės veiklos tęstinumui.

Pagrindinis šio regioninio projekto „Žalos mažinimas veikia: finansuokite!“, dėmesys  skiriamas AIDS epidemijai mažinti, stiprinant advokacinę veiklą dėl tvaraus narkotikų žalos mažinimo finansavimo, įtraukiant  šalis partneres iš Gruzijos, Kazachstano, Moldovos, Tadžikistano, Baltarusijos ir Lietuvos. Mūsų šalis prie regioninio projekto prisijungė 2014 metų lapkričio mėnesį.

Tagged under:
TOP