Apie teisę į sveikatą Jungtinių Tautų komitetui

/ 2014-04-03 / Publikacijos kategorija: Naujienos

un-logo-united-nations-jt-jungtines-tautosSiekiant objektyviai įvertinti, kaip valstybės laikosi atitinkamų žmogaus teisių standartų, pasitelkiamos nevyriausybinės organizacijos, kurios kviečiamos teikti vadinamąsias šešėlines ataskaitas pačių valstybių paruoštoms ataskaitoms. Tokią ataskaitą kovo mėnesį Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui pateikė Koalicija „Galiu gyventi“ kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu. Lietuvos Jungtinių Tautų komitetui pateiktoje ataskaitoje, kurioje įvertinta, kaip šalyje įgyvendinama teisė į sveikatą, nieko neminima apie sveikatos paslaugų prieinamumą ŽIV ir AIDS paveiktiems asmenims, įskaitant narkotikų vartotojus. Nevyriausybinės organizacijos – Koalicija „Galiu gyventi“ ir Eurazijos žalos mažinimo tinklas, dirbančios su šiomis pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, susirūpinusios, kad ŽIV testavimas Lietuvoje nėra finansuojamas iš valstybės biudžeto, narkotikų žalos mažinimo programų prieinamumas labai ribotas, o įkalinimo įstaigose medikamentinis priklausomybės gydymas visiškai neprieinamas.

 

„Kartu su Kipru esame viena iš paskutinių šalių Europos Sąjungoje, kuriose taip drąstiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės įkalinimo įstaigose. Esame jau paskutinė valstybė Europos Sąjungoje, kurioje valstybės apmokamas ŽIV testavimas neprieinamas net pažeidžiamoms grupėms“,  – teigia Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė. Ji teigiamai vertina galimybę NVO pateikti savo esamos padėties vertinimą Jungtinių Tautų atsakingam komitetui, kurio rekomendacijos valstybėms narėms yra svarbios politiškai, nors teisiškai ir nėra privalomos. „Tai, kad tarptautinėje erdvėje išklausomas NVO balsas, o pateiktos išvados įtraukiamos į oficialius dokumentus, yra rimtas argumentas viešai diskutuojant su sprendimų priėmėjais siekiant reikalingų pokyčių mūsų visų gyvenime“, – įsitikinusi Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė. Pasak jos, Lietuvoje šis balsas, deja, yra mažiau girdimas.

 

Pateiktoje šešėlinėje NVO ataskaitoje atkreiptas dėmesys į ŽIV testavimą, opioidinės priklausomybės gydymo bei žemo slenksčio kabinetų situaciją. Išvadose pateikti siūlymai užtikrinti teisę į medikamentinį priklausomybės gydymą įkalinimo įstaigose asmenims, kurie laisvėje tokį gydymą gavo; užtikrinti veiksmingą ŽIV prevenciją skiriant deramą finansavimą opioidinės priklausomybės gydymui asmenims, narkotikus vartojantiems švirkščiamuoju būdu, užtikrinti žalos mažinimo programų prieinamumą ir jų tinkamą finansavimą iš valstybės biudžeto; užtikrinti valstybės finansavimą ŽIV testavimui bent labiausiai pažeidžiamoms grupėms. Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė Jurgita Poškevičiūtė tikisi,  kad mūsų valstybė bus linkusi atsižvelgti į NVO ir JT pateiktas pastabas bei pasiūlymus siekiant garantuoti visų asmenų teisę į sveikatą bei kuriant sveikesnę ir saugesnę visuomenę. Ataskaitos turinys

TOP