Narkotikų politikos poveikio vertinimas siekiant pokyčių Vidurio ir Rytų Europoje

EK LOGO bendras LT

Projekto trukmė: 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d.
Pagrindinis projekto vykdytojas: Eurazijos žalos mažinimo tinklas (EHRN)
Projekto partneriai: Koalicija „Galiu gyventi“ (Lietuva), The Rights Reporter Foundation (Vengrija)Nevyriausybinė organizacija „DIA+LOGS” (Latvija)Nacionalinis sveikatos plėtros institutas, Užkrečiamųjų ligų ir narkomanijos prevencijos departamentas (Estija).

Pagrindiniai projekto tikslai:
1. Sukurti naują arba įgalinti jau egzistuojančią bendradarbiavimo platformą kiekvienoje iš Baltijos šalių tarp įstatymų leidėjų, teisėsaugos institucijų, visuomenės sveikatos ekspertų ir pilietinės visuomenės, kurios tikslas būtų: atlikti narkotikų politikos vertinimą, keistis gerąja patirtimi ir skatinti skaidrų ir mokslo įrodymais grįstą sprendimų priėmimą dėl nacionalinės narkotikų politikos formavimo kiekvienoje Baltijos šalyje atskirai.
2. Gerinti supratimą, kas veikia įvairiose narkotikų politikos srityse: taikant alternatyvas laisvės atėmimui, siekiant žalos mažinimo paslaugų veiksmingumo ir finansinio stabilumo; taikant žalos mažinimo programas naujoms psichoaktyvioms medžiagoms.
3. Pasiekti nacionalinius ir regioninį susitarimus dėl norimų pokyčių narkotikų politikoje, kurie atitiktų Europos Sąjungos narkotikų politikos strategijos tikslus, remtųsi UNGASS 2016 rezultatais ir būtų pagrindas naujai 2019 m. politinei deklaracijai dėl narkotikų (įskaitant darbą su Estijos ir Bulgarijos valstybėmis dėl jų būsimo pirmininkavimo ES).

Pagrindinės veiklos:
–  Narkotikų politikos poveikio vertinimo metodologijos sukūrimas (EHRN);
–  Reguliarūs susitikimas su sprendimų priėmėjais ir aukšto lygio apvalaus stalo diskusijos (kiekvienoje iš Baltijos šalių);
–  Bandomasis nacionalinės narkotikų politikos poveikio vertinimas;
–  Regioniniai mokymai apie narkotikų politikos vertinimą;
–  Visuomenės sąmoningumo didinimas apie narkotikų politikos poveikio vertinimą ir žalos atlyginimą;
–  Regioninės narkotikų politikos pozicijos, skirtos naujajai 2019 m. Politinei deklaracijai dėl narkotikų, sukūrimas;
–  Projekto rezultatų viešinimas Vidurio ir Rytų Europoje bei plačiau.

Siekiami rezultatai:
–  Narkotikų politikos poveikio vertinimas tampa stipriu įrankiu tolesniam narkotikų politikos gerinimo įgyvendinimui Baltijos šalyse.
–  Strategiškai bendradarbiaujant Baltijos šalių valstybės institucijoms ir pilietiniai visuomenei geriau įgyvendinami ES narkotikų strategijos tikslai.
–  Padidėjęs pilietinės visuomenės sąmoningumas dėl narkotikų politikos pokyčių ir politinės lyderystės poreikio.
–  Pasiektas naujas susitarimas dėl reikiamų narkotikų politikos pokyčių nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu.

Projekto naujienas galite rasti čia: Narkotikų politikos naujienos

Advokaciniai video sukurti kartu su Projekto partneriais Rights Reporter Foundation (Vengrija): Koalicijos “Galiu gyventi” YouTube kanalas

TOP